Wyniki maturalne

  • 28 czerwca 2022

Wyniki maturalne

899 523 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Wyniki maturalne

Absolwentów naszego liceum zapraszamy 5 lipca 2022 r. we wtorek o godz. 11.00 po odbiór wyników maturalnych.

Po wydawanie wyników prosimy o wejście do szkoły od strony świetlicy (ze względu na remont).

Świadectwa dojrzałości potwierdzające zdanie egzaminu maturalnego będzie można odebrać również w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły, w godzinach urzędowania sekretariatu.