Kruczek szlifuje języki w całej Europie.

 

Nauczyciele tyskiego Kruczka  właśnie wrócili z wakacyjnych kursów językowych, które odbywały się w  Anglii, Irlandii, Niemczech i na Malcie.

Unijny projekt Erasmus + Języki obce- bramą do szkoły przyszłości pozwolił  nie tylko pogłębić znajomość  języków obcych,  poszerzył także  wiedzę na temat kultury i historii innych krajów. Tego typu szkolenia mają przede wszystkim jedną zaletę: otwierają ludzi na świat, uczą prawdziwej, mądrej tolerancji, pozwalają zawrzeć nowe znajomości. Szkoła może zyskać nowych partnerów w realizacji podobnych programów unijnych.

W projekcie wzięło udział 6 nauczycieli języków obcych (angielskiego, niemieckiego, francuskiego) oraz 4 nauczycieli przedmiotów ścisłych i humanistycznych (fizyki, geografii, język polskiego, wychowania fizycznego).

Projekt jest realizowany przez dwa lata od czerwca 2015 do maja 2017 roku. Jego koordynatorką jest anglistka pani Agnieszka Koszyk.