Dokumenty szkolne

2018/2019 i 2019/2020
 1.  STATUT
 2. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY
 3. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
 4. ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA
 5. BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW

 1.  Z ETYKI
 2.  Z RELIGII
 3.  Z JĘZYKA POLSKIEGO
 4.  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 5.  Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO
 6. Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO
 7. Z WIEDZY O KULTURZE
 8. Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
 9. Z HISTORII
 10. Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 11. Z GEOGRAFII
 12. Z BIOLOGII
 13. Z CHEMII PODSTAWOWEJ
 14. Z CHEMII ROZSZERZONEJ
 15. Z FIZYKI
 16. Z MATEMATYKI
 17. Z INFORMATYKI
 18. Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 19. Z PRZYRODY
 20. Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA

DOKUMENTY MATURALNE

Matura 2019

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego_2019

Harmonogram egzaminów w 2019r.

Komunikat o egzaminie z informatyki

Komunikat o dostosowaniach

Deklaracja nowa matura

Deklaracja stara matura

Wniosek o dostosowaniach

 

UBEZPIECZENIE 2018

Ogólne warunki ubezpieczenia

Oferta grupowego ubezpieczenia dla uczniów

Postanowienia dodatkowe

Zgłoszenie roszczenia – druk

Prezentacja zgłoszenie szkód

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2019/2020

trzyletnie liceum

czteroletnie liceum

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2018/2019

DLA KLAS PIERWSZYCH

DLA KLAS DRUGICH

DLA KLAS TRZECICH

PROPOZYCJE ZAJĘĆ  DODATKOWYCH

2018/2019 I półrocze

ZAJĘCIA W CZASIE STRAJKU – ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych 8 kwietnia

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych 9 kwietnia

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekunczych 10 kwietnia

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych 11 kwietnia

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych 12 kwietnia

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych 15 kwietnia

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych 16 kwietnia

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych 17 kwietnia

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekunczych 24 kwietnia

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekunczych 25 kwietnia