Wolontariat

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

Szkolne Koło Wolontariatu działające w ILO angażuje wielu uczniów w charakterze wolontariuszy. Działania charytatywne, które podejmują uczniowie mają na celu pomoc potrzebującym.

Szkolni wolontariusze współpracują z Hospicjum im. Św. Kaliksta I w Tychach, Fundacją Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo, Fundacją „Mam marzenie”, Fundacją Przystań Ocalenie w Ćwiklicach, Schroniskiem dla Zwierząt w Tychach, Placówką Pieczy Zastępczej Kwadrat w Tychach oraz Ośrodkiem Św. Faustyna Caritas Archidiecezji Katowickiej.

Opiekunem koła jest pedagog szkolny Małgorzata Binias. Wolontariusze organizują zbiórki przyborów szkolnych, kiermasze charytatywne, z których dochód jest przeznaczany dla potrzebujących, kwestują na tyskich cmentarzach, odwiedzają pacjentów hospicjum w okresie świątecznym i przygotowują dla nich koncerty i upominki świąteczne. Biorą udział w warsztatach doskonalących ich umiejętności i inspirujących do nowych akcji charytatywnych.

Zaangażowanie w pomoc potrzebującym przynosi wiele korzyści ponieważ uczy bezinteresowności, uspołecznia, zacieśnia więzi w grupie oraz buduje poczucie odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Serdecznie zapraszamy do współpracy, im więcej z nas będzie  zaangażowanych w działalność charytatywną, tym więcej zrobimy dla innych i siebie.

Szkolne Koło Wolontariatu organizuje:

  • Zbiórki przyborów szkolnych dla Fundacji Śląskie Hospicjum domowe dla dzieci
  • Kwestowanie na cmentarzach 1 listopada
  • Zbiórki słodyczy na święta dla świetlicy środowiskowej św. Rodzina w Tychach
  • Organizuje sympozja Oblicza Wolontariatu
  • Spotkania integracyjne z dziećmi ze szkoły specjalnej w Tychach
  • Zbiórki funduszy na pomoc dla schronisk dla zwierząt
  • Zbiórki zabawek z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z placówki pieczy zastępczej w Tychach oraz Fundacji Śląskie Hospicjum domowe dla dzieci w Tychach
  • Akcje na Dzień Dziecka Fundacji Mogę więcej
  • Udział w dniach otwartych szkoły – promocja wolontariatu szkolnego

 

działa także:

WOLONTARIAT NA RZECZ PAŃSTWOWEGO

MUZEUM AUSCHWITZ -BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU

W 2019 r. I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach podpisało umowę o współpracy z Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu. Na jej podstawie wolontariusze i wolontariuszki I LO w Tychach podejmują różnorodne działania na rzecz Muzeum. W roku szkolnym 2019/2020 działalność skupiła się na pomocy w organizowaniu uroczystości na terenie byłego obozu: 75. rocznicy transportów łódzkich, 75. rocznicy buntu więźniów Sonderkommando oraz 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Ze względu na pandemię działalność wolontariacka przeniosła się do sieci. Młodzież dokonała transkrypcji wspomnień byłego więźnia Auschwitz Antoniego Kupca. Uczestniczyła w comiesięcznych sesjach edukacyjnych i warsztatach organizowanych online przez Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście. Wzięła udział w przygotowaniu e-booka przez MCEoAiH, który wkrótce zostanie zamieszczony na stronie Muzeum. Wolontariusze i wolontariuszki opracowali prezentację multimedialną o historii obozu przeznaczoną dla uczniów z Francji. W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie i uczennice naszej szkoły (nie tylko pracujący w wolontariacie) wzięli udział w dwóch projektach: II edycji projektu „Łączyła ich Niepodległa. Obywatele II Rzeczypospolitej w KL Auschwitz”, w ramach którego uczestniczyli w wizycie studyjnej oraz w polsko – izraelskim projekcie „Kształtowanie przyszłości poprzez lekcje płynące z przeszłości”, dzięki któremu mieli okazję wirtualnie zwiedzić Muzeum Historii Holokaustu w Jerozolimie. W roku szkolnym 2021/2022 w wolontariat zaangażowanych jest 28 uczniów i uczennic klas I – III. Opiekunką jest Natalia Nowak – nauczycielka historii. Przed wolontariuszami nowe zadanie – udział w projekcie „Common Memory”, w ramach którego będą opracowywać karty personalne więźniów, pomagając muzealnemu archiwum.

Młodzież -wolontariusze wraz z opiekunami na spotkaniu z byłymi więźniami obozu Auschwitz-Birkenau