Wolontariat

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

  • Zbiórka przyborów szkolnych dla Fundacji Śląskie Hospicjum domowe dla dzieci
  • Zbiórka środków czystości dla poszkodowanych podczas wybuchu gazu w kamiennicy w Katowicach
  • Kwestowanie na cmentarzach 1 listopada 2014 roku
  • Zbiórka słodyczy na święta dla świetlicy środowiskowej św. Rodzina w Tychach
  • Organizacja sympozjum Oblicza Wolontariatu
  • Spotkanie integracyjne z dziećmi ze szkoły specjalnej w Tychach
  • Zbiórka funduszy na pomoc dla koni w Przystani Ocalenie w Ćwiklicach
  • Zbiórka zabawek z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z placówki pieczy zastępczej w Tychach oraz Fundacji Śląskie Hospicjum domowe dla dzieci w Tychach
  • Akcja na Dzień Dziecka Fundacji Mogę więcej
  • Udział w dniu otwartym szkoły – promocja wolontariatu szkolnego