Historia szkoły

1953 - 2018
I Liceum Ogólnokształcące w Tychach powstało w 1953 roku w wyniku decyzji władz wojewódzkich w Katowicach.

Dnia 20 sierpnia tego roku odbyła się pod przewodnictwem Franciszka Tepera pierwsza konferencja Rady Pedagogicznej, a 29 sierpnia przeprowadzono egzamin wstępny.
Przyjęto pierwszych 40 uczniów. Liceum powstało na bazie ówczesnej Szkoły Podstawowej nr 2. Od roku 1956 siedzibą Liceum była obecna Szkoła Podstawowa nr 14.

24 marca 1963 roku szkoła otrzymała nowy obiekt przy ulicy J. Korczaka 6. Szkole nadano imię Leona Kruczkowskiego, znanego dramaturga. Dyrektor Franciszek Teper dzielił z nim ponad pięcioletni pobyt w oficerskim obozie jenieckim w Niemczech (Arnswalde – Choszczno, Grossborn – Tęgoborze).

4 lata później, 24 czerwca 1967 roku, Komitet Rodzicielski ufundował i przekazał szkole sztandar. Szkoła powiększała się z roku na rok.
W 1977 roku włączono pod wspólne kierownictwo nowo powstałe Liceum Medyczne, które pozostawało w strukturze liceum do roku 1987.

Dzisiaj szkoła dysponuje między innymi świetlicą, obszerną biblioteką, gabinetem pielęgniarki szkolnej, siłownią, dwiema salami gimnastycznymi, salą do fitness, pracownią informatyczną, ścianką wspinaczkową i nowocześnie wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi. Działa tutaj także Szkolna Galeria Malarstwa i Grafiki.