Stypendyści

Stypendyści w roku szkolnym 2018/2019
150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium otrzymała uczennica Edyta Bugajska   Stypendium Ministra Edukacji Narodowej Stypendium otrzymał uczeń Adrian Wagstyl Stypendium „Tyskie Orły” za osiągnięcia naukowe stypendium otrzymali absolwenci Marcin Zielonka i Ryszard Zawiła, uczniowie Agnieszka Czapska, Gabriela Mikulska, Jakub Jędrzejak, Julia Sadecka, za osiągnięcia artystyczne stypendium otrzymała Sylwia Mann, za osiągnięcia sportowe stypendium otrzymał Dawid…

Stypendyści w roku szkolnym 2017/2018
150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW Stypendium otrzymał uczeń Mateusz Tokarz STYPENDIUM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Stypendium otrzymał uczeń Mateusz Tokarz STYPENDIUM TYSKIE ORŁY Stypendium otrzymali uczniowie: Agnieszka Czapska, Kacper Dziuk, Hanna Jarlaczyńska, Piotr Ludynia, Sylwia Łaskawska, Ryszard Zawiła STYPENDIUM ŚLĄSKIE – INWESTUJEMY W TALENTY – III EDYCJA Stypendium otrzymali uczniowie: Kacper Ciucias, Łukasz Karaś, Sebastian Kubas, Wiktoria Kot, Aleksandra Lewandowska,  Krzysztof…

Stypendyści w roku szkolnym 2016/2017
150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium otrzymała uczennica Zuzanna Rozmus Stypendium Ministra Edukacji Narodowej Stypendium otrzymała uczennica Sylwia Łaskawska Stypendium „Tyskie Orły” Stypendium otrzymali uczniowie: Sylwia Łaskawska, Weronika Długaj, Marta Łuka oraz Magdalena Makuła Stypendium „Śląskie – Inwestujemy w talenty – II edycja” Stypendium otrzymali uczniowie: Kacper Ciucias, Piotr Golemo, Krzysztof Matuszek, Michał Romanowski, Marcin Zielonka

Stypendyści w roku szkolnym 2015/2016
150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium otrzymał Tomasz Pietrucha Stypendium „Tyskie Orły” Stypendium otrzymali: Wojciech Szepieniec, Sebastian Domarecki, Aleksandra Gładyś, Sylwia Łaskawska, Marcin Zielonka Stypendium „Śląskie – Inwestujemy w talenty” Stypendium otrzymali: Kacper Ciucias, Łukasz Karaś, Sebastian Kubas, Piotr Łukowicz, Łukasz Dulat, Małgorzata Rolnik

Stypendyści – rok szkolny 2014/2015
150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium otrzymał Paweł Fortuna Stypendium „Tyskie Orły” Stypendium otrzymali: Sebastian Domarecki, Paweł Lison, Dennis Paruzel Stypendium programu „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” Stypendystkami były: Karolina Żelezny i Małgorzata Rolnik Stypendium Województwa Śląskiego Stypendium otrzymał Tomasz Pietrucha

Stypendyści – rok szkolny 2013/2014
150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium otrzymał Kevin Synowiec Stypendium Tyskie Orły otrzymali: Aleksander Kurcok, Kevin Synowiec, Michał Cieśla, Maisa Manasar, Małgorzata Mrugała, Danuta Gruszka, Tomasz Pietrucha, Maria Ostrowska