Stypendyści

Osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Gabriela Czapska, Bianca Broja

Stypendium Ministra Edukacji Narodowej: Agnieszka Czapska (abs.), Anna Waszyńska

Stypendium Województwa Śląskiego:  Gabriela Czapska,

Zuzanna Jarlaczyńska, Kinga Krokosz, Natalia Stasica, Marta Zielińska

Stypendium Tyskie Orły: (za osiągnięcia naukowe i artystyczne):

Anna Baj, Gabriela Czapska, Piotr Duda, Martyna Malińska,

Sylwia Mann, Julia Mazur, Kamil Szczepański, Natalia Wachel,

Mateusz Wiculski

Stypendium Tyskie Orły (za osiągnięcia sportowe):

Kacper Komorowski, Dawid Wiekiera.

Stypendyści w roku szkolnym 2019/2020
150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Stypendium Prezesa Rady Ministrów: Agnieszka Czapska Stypendium Województwa Śląskiego: Agnieszka Czapska Stypendium Ministra Edukacji Narodowej: Mateusz Ubowski Stypendium Tyskie Orły: Agnieszka Czapska, Gabriela Czapska, Julia Dragon, Aleksandra Jarosz, Aleksandra Lewandowska, Piotr Ludynia, Sylwia Mann, Lena Mann i Anna Waszyńska. Stypendium Tyskie Orły za osiągnięcia sportowe: Zuzanna Jarlaczyńska, Emilia Słabosz, Mateusz Ubowski, Dawid Wiekiera Stypendyści V…

Stypendyści w roku szkolnym 2018/2019
150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Stypendium Prezesa Rady Ministrów Stypendium otrzymała uczennica Edyta Bugajska   Stypendium Ministra Edukacji Narodowej Stypendium otrzymał uczeń Adrian Wagstyl Stypendium „Tyskie Orły” za osiągnięcia naukowe stypendium otrzymali absolwenci Marcin Zielonka i Ryszard Zawiła, uczniowie Agnieszka Czapska, Gabriela Mikulska, Jakub Jędrzejak, Julia Sadecka, za osiągnięcia artystyczne stypendium otrzymała Sylwia Mann, za osiągnięcia sportowe stypendium otrzymał Dawid…