Misja szkoły/ SCHOOL MISSION STATEMENT

Misją naszej szkoły jest wychowanie młodzieży świadomej dokonywanych wyborów i gotowej do autokreacji na drodze właściwego dla niej sukcesu szkolnego, toteż wszystkie działania podejmowane przez pracowników tej szkoły, tak w sferze dydaktyki, wychowania, organizacji, jak i zarządzania powinny służyć stworzeniu jak najlepszych warunków dla rozwoju intelektualnego, emocjonalnego oraz społecznego ucznia.

Nasza szkoła wychowuje młodych ludzi ciekawych świata, mądrze i świadomie wykorzystujących wiedzę, wspólnie kreujących rzeczywistość, w której dominującą wartość stanowią: zrozumienie, wzajemny szacunek i godne traktowanie ludzi o różnych poglądach na całym świecie.

SCHOOL MISSION STATEMENT

The mission of our school is to help young people to become aware of the choices they make and the responsibility they take for their self-development in every sphere of life. Whatever we do as teachers, whether it is connected with education, organisation, management or personal development, is supposed to create the best possible environment for intellectual, emotional and social development of our students.

Our school educates clever and caring young people who are interested in the world and who wisely and consciously take advantage of their knowledge to jointly create the world where core values are: intercultural understanding, mutual respect and  fair treatment to people with different views all over the world.