Erasmus+ w ramach projektu „EU4U – Electing, living and working as a young person in today’s Europe and in the future.”

W dniach 12-14 kwietnia odbyła się wirtualna wymiana Erasmus+ w ramach projektu „EU4U – Electing, living and working as a young person in today’s Europe and in the future.” Tradycyjna wymiana miała mieć miejsce w marcu 2020 w Rumunii, ale niestety pandemia pokrzyżowała nasze plany ? Cieszymy się jednak, że przynajmniej w tej formie zdalnej mogliśmy się spotkać z naszymi partnerami z Rumunii, Grecji oraz Niemiec i wspólnie porozmawiać na temat przyszłości Europy, a także poznać piękne miejsca w Rumunii.
Było to ostatnie oficjalne spotkanie w ramach tego projektu, ale wszyscy mamy nadzieję, że znajomości zawarte przez te lata współpracy będę się rozwijać ? Jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość…