Nauczyciele

 

Dyrektorzy

 1. Franciszek Teper (1953-1969)
 2. Stanisław Koterla (1969-1973)
 3. Norbert Janik (1973-1974)
 4. Andrzej Balcarczyk (1974-1991)
 5. Urszula Mandera (1991-2007)
 6. Joanna Wojtynek (2007- )

Język polski

 1. Wioletta Gałka
 2. Dorota Gajewska
 3. Patrycja Lampart
 4. Ewa Matusik
 5. Małgorzata Pawlik-Pszczółka

Filozofia/etyka

 1. Natalia Nowosad
 2. Małgorzata Pawlik-Pszczółka

Język angielski

 1. Aleksandra Czmajduch
 2. Agnieszka Drong
 3. Anita Bartosz
 4. Agnieszka Gemborys
 5. Agnieszka Grzegorek
 6. Aleksandra Kasprzak
 7. Agnieszka Pyrsch
 8. Iwona Pająk-Szydlak
 9. Marta Różycka 
 10. Katarzyna Ścisłowicz – II wicedyrektor
 11. Anna Zarmutek 

Język angielski w zawodach medycznych

 1. Agnieszka Drong
 2. Marta Różycka
 3. Katarzyna Ścisłowicz

Język niemiecki

 1. Katarzyna Olędzka
 2. Ruta Seidel

Język francuski

 1. Jolanta Kaczkowska
 2. Anna Kęsoń-Firlej

Język włoski

 1. Anna Aringhieri
 2. Anna Kęsoń-Firlej

Biologia

 1. Elżbieta Pękała
 2. Iwona Pająk-Szydlak 
 3. Izabela Rozalicz -Tabak 

Chemia

 1. Anna Mirowska
 2. Angelika Ostrowska
 3. Małgorzata Pałyga

Fizyka

 1. Jan Jończyk
 2. Mariusz Niemiec

Metody obliczeniowe w fizyce

 1. Mariusz Niemiec

Geografia

 1. Barbara Gąsiorek
 2. Joanna Gawor
 3. Iwona Wrzos-Stefan

Świat bliżej nas

 1. Iwona Wrzos-Stefan

Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

 1. Sabina Kuczera-Lisiecka
 2. Natalia Nowak
 3. Olga Ryguła
 4. Lucyna Staniczek

Rządzący i rządzeni – historia ustrojów i społeczeństw

 1. Olga Ryguła

Świat sztuki

 1. Olga Ryguła

Matematyka

 1. Grzegorz Bartosz
 2. Magdalena Goraus
 3. Iwona Łapaj
 4. Anna Łęszczak
 5. Jolanta Wojciechowska
 6. Joanna Wojtynek – dyrektor

Podstawy przedsiębiorczości/ Biznes i zarządzanie

 1. Barbara Gąsiorek
 2. Jolanta Kaczkowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Agata Nycz
 2. Marcin Nycz

Religia

 1. ks. Piotr Nadrowski
 2. Natalia Nowosad

Informatyka

 1. Katarzyna Antonik
 2. Jolanta Lukasek
 3. Alina Krzyżanowska
 4. Ruta Seidel
 5. Mikołaj Waszyński

Wychowanie fizyczne

 1. Jarosław Grabowski
 2. Szymon Jurczyński
 3. Lucyna Kałek
 4. Agata Nycz
 5. Marcin Nycz – wicedyrektor

Biblioteka

 1. Justyna Górnikowska – Bogucka
 2. Jolanta Kaczkowska
 3. Alina Krzyżanowska

Pedagog szkolny

 1. Małgorzata Binias
 2. Aneta Kołtun

Psycholog szkolny:

 1. Agnieszka Zdebik

Rewalidacja

 1. Jolanta Czerwik
 2. Marta Dróżdż