Nauczyciele

Dyrektorzy

 1. Franciszek Teper (1953-1969)
 2. Stanisław Koterla (1969-1973)
 3. Norbert Janik (1973-1974)
 4. Andrzej Balcarczyk (1974-1991)
 5. Urszula Mandera (1991-2007)
 6. Joanna Wojtynek (2007- )

Język polski

 1. Małgorzata Bartosik – urlop
 2. Wioletta Bojda
 3. Aleksandra Juranek
 4. Małgorzata Pawlik-Pszczółka
 5. Anna Pikuła

Filozofia/etyka

 1. Małgorzata Pawlik-Pszczółka

Język angielski

 1. Małgorzata Błasiak
 2. Agnieszka Drong
 3. Anita Dziewulska
 4. Agnieszka Gemborys
 5. Agnieszka Grzegorek – urlop
 6. Ewa Kubas
 7. Iwona Matejko
 8. Agnieszka Pyrsch
 9. Iwona Pająk-Szydlak
 10. Marta Różycka 
 11. Katarzyna Ścisłowicz
 12. Anna Zarmutek 

Język angielski w zawodach medycznych

 1. Agnieszka Drong

Język niemiecki

 1. Jan Ryl
 2. Ruta Seidel

Język francuski

 1. Jolanta Kaczkowska
 2. Anna Kęsoń-Firlej

Język włoski

 1. Anna Kęsoń-Firlej

Biologia

 1. Elżbieta Pękała
 2. Iwona Pająk-Szydlak 
 3. Monika Stachowicz  

Chemia

 1. Zoya Barsova
 2. Anna Mirowska
 3. Angelika Ostrowska
 4. Małgorzata Pałyga

Fizyka

 1. Jan Jończyk
 2. Mariusz Niemiec

Metody obliczeniowe w fizyce

 1. Mariusz Niemiec

Geografia

 1. Iwona Wrzos-Stefan

Świat bliżej nas

 1. Iwona Wrzos-Stefan

Przyroda

 1. Iwona Wrzos-Stefan
 2. Zoya Barsova

Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

 1. Natalia Nowak
 2. Olga Ryguła
 3. Lucyna Staniczek

Rządzący i rządzeni – historia ustrojów i społeczeństw

 1. Olga Ryguła

Świat sztuki

 1. Olga Ryguła

Matematyka

 1. Jolanta Batko -urlop
 2. Grzegorz Bartosz
 3. Magdalena Goraus
 4. Radosław Kolago
 5. wicedyrektor Iwona Łapaj
 6. Anna Łęszczak
 7. dyrektor Joanna Wojtynek

Kreatywne myślenie i twórcze działanie

 1. Anna Łęszczak

Podstawy przedsiębiorczości

 1. Jolanta Kaczkowska
 2. Jan Ryl

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Agata Nycz
 2. Marcin Nycz

Religia

 1. ks. Piotr Nadrowski
 2. Natalia Nowosad

Informatyka

 1. Alina Krzyżanowska
 2. Beata Rutkowska
 3. Ruta Seidel

Wychowanie fizyczne

 1. Jarosław Grabowski
 2. Lucyna Kałek
 3. Agata Nycz
 4. Marcin Nycz

Biblioteka

 1. Jolanta Kaczkowska
 2. Alina Krzyżanowska

Pedagog szkolny

 1. Małgorzata Binias
 2. Joanna Szamota

Psycholog szkolny:

1.Aleksandra Kontny


Rewalidacja

 1. Jolanta Czerwik
 2. Marta Dróżdż