Nauczyciele

2018/2019
Dyrektorzy
1. Franciszek Teper (1953-1969)
2. Stanisław Koterla (1969-1973)
3. Norbert Janik (1973-1974)
4. Andrzej Balcarczyk (1974-1991)
5. Urszula Mandera (1991-2007)
6. Joanna Wojtynek (2007- )
Język polski
1. Małgorzata Bartosik
2. Aleksandra Juranek
3. Małgorzata Pawlik-Pszczółka
Język angielski
1. Agnieszka Drong
2. Anita Dziewulska
3.Agnieszka Gemborys
4. Agnieszka Koszyk
5. Anna Psiuk
6.Agnieszka Pyrsch                                                                                                                                                                                                                                                                                             7. Iwona Pająk-Szydlak                                                                                                                                                                                                                                                                                     8.Katarzyna Ścisłowicz
Język niemiecki
1. Jan Ryl
2. Ruta Seidel
Język francuski
1. Jolanta Kaczkowska
Biologia
1. Elżbieta Pękała
2. Iwona Wrzos-Stefan                                                                                                                                                                                                                                                                                      3. Iwona Pająk-Szydlak
Chemia
1. Anna Opyrchał
2. Anna Mazur
Fizyka
1. Justyna Tobiasz                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2. Michał Krenczyk
Geografia
1. Iwona Wrzos-Stefan
Historia i wiedza o społeczeństwie
1. Olga Ryguła
2. Lucyna Staniczek
Wiedza o Kulturze
1. Olga Ryguła
Matematyka
1. Jolanta Batko
2. Grzegorz Bartosz
3. wicedyrektor Iwona Łapaj                                                                                                                                                                                                                                                                              4. Anna Łęszczak                                                
5. Danuta Nawrotek
6. dyrektor Joanna Wojtynek                                                                                                                                                                                                                                                                             7. Jolanta Wojciechowska
Podstawy przedsiębiorczości
1. Jolanta Kaczkowska
2. Jan Ryl
Edukacja dla bezpieczeństwa
1. Marcin Nycz
Religia
1. ks. Paweł Łazarski
2. ks. Piotr Wojszczyk
Informatyka
1. Anna Łęszczak
2. Alina Krzyżanowska
3. Ruta Seidel
Wychowanie fizyczne
1. Jarosław Grabowski
2. Lucyna Kałek
3. Marcin Nycz
Biblioteka
1. Jolanta Kaczkowska
2. Alina Krzyżanowska
3. Aleksandra Juranek
Pedagog szkolny

1. Małgorzata Binias     
2. Jolanta Czerwik