• osmosis-logo

  • osmosis-logo

Nauczyciele

2018/2019

Dyrektorzy
1. Franciszek Teper (1953-1969)
2. Stanisław Koterla (1969-1973)
3. Norbert Janik (1973-1974)
4. Andrzej Balcarczyk (1974-1991)
5. Urszula Mandera (1991-2007)
6. Joanna Wojtynek (2007- )

Język polski
1. Aleksandra Juranek
2. Małgorzata Bartosik
3. Małgorzata Pawlik-Pszczółka

Język angielski
1. Agnieszka Drong
2. Anita Dziewulska
3.Agnieszka Gemborys
4. Agnieszka Koszyk
5. Anna Psiuk
6.Agnieszka Pyrsch                                                                                                                                                                                                                                                                                                 7. Iwona Pająk-Szydlak                                                                                                                                                                                                                                                                                         8.Katarzyna Ścisłowicz

Język niemiecki
1. Jan Ryl
2. Ruta Seidel

Język francuski
1. Jolanta Kaczkowska

Biologia
1. Elżbieta Pękała
2. Iwona Wrzos-Stefan                                                                                                                                                                                                                                                                                          3. Iwona Pająk-Szydlak

Chemia
1. Anna Opyrchał
2. Anna Mazur

Fizyka
1. Justyna Tobiasz                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2. Michał Krenczyk

Geografia
1. Iwona Wrzos-Stefan

Historia i wiedza o społeczeństwie
1. Olga Ryguła
2. Lucyna Staniczek

Wiedza o Kulturze
1. Olga Ryguła

Matematyka
1. Jolanta Batko
2. Grzegorz Bartosz
3. wicedyrektor Iwona Łapaj                                                                                                                                                                                                                                                                               4. Anna Łęszczak                                                                                                                                                                                                                                                                                                    5. Danuta Nawrotek
6. dyrektor Joanna Wojtynek                                                                                                                                                                                                                                                                             7. Jolanta Wojciechowska

Podstawy przedsiębiorczości
1. Jan Ryl
2. Jolanta Kaczkowska

Edukacja dla bezpieczeństwa
1. Marcin Nycz

Religia
1. ks. Paweł Łazarski
2. ks. Piotr Wojszczyk

Informatyka
1. Alina Krzyżanowska
2. Ruta Seidel
3. Anna Łęszczak

Wychowanie fizyczne
1. Jarosław Grabowski
2. Marcin Nycz
3. Lucyna Kałek

Biblioteka
1. Jolanta Kaczkowska
2. Alina Krzyżanowska
3. Aleksandra Juranek
4. Justyna Górnikowska
Pedagog szkolny

1. Małgorzata Binias                                                                                                                                                                                                                                                                                             2. Jolanta Czerwik