Nauczyciele

Dyrektorzy

 1. Franciszek Teper (1953-1969)
 2. Stanisław Koterla (1969-1973)
 3. Norbert Janik (1973-1974)
 4. Andrzej Balcarczyk (1974-1991)
 5. Urszula Mandera (1991-2007)
 6. Joanna Wojtynek (2007- )

Język polski

 1. Wioletta Bojda
 2. Wioletta Gałka
 3. Aleksandra Juranek – urlop
 4. Małgorzata Pawlik-Pszczółka
 5. Joanna Szweda

Filozofia/etyka

 1. Małgorzata Pawlik-Pszczółka

Język angielski

 1. Małgorzata Błasiak
 2. Agnieszka Drong – urlop
 3. Anita Bartosz
 4. Agnieszka Gemborys
 5. Agnieszka Grzegorek – urlop
 6. Katarzyna Haberka
 7. Aleksandra Kasprzak
 8. Agnieszka Pyrsch
 9. Iwona Pająk-Szydlak
 10. Marta Różycka 
 11. Katarzyna Ścisłowicz
 12. Anna Zarmutek 

Język angielski w zawodach medycznych

 1. Marta Różycka
 2. Katarzyna Ścisłowicz

Język niemiecki

 1. Aleksandra Czardybon
 2. Ruta Seidel

Język francuski

 1. Jolanta Kaczkowska
 2. Anna Kęsoń-Firlej

Język włoski

 1. Anna Aringhieri
 2. Anna Kęsoń-Firlej

Biologia

 1. Elżbieta Pękała
 2. Iwona Pająk-Szydlak 
 3. Izabela Tabak 

Chemia

 1. Anna Mirowska
 2. Angelika Ostrowska
 3. Małgorzata Pałyga

Fizyka

 1. Jan Jończyk
 2. Mariusz Niemiec

Metody obliczeniowe w fizyce

 1. Mariusz Niemiec

Geografia

 1. Barbara Gąsiorek
 2. Iwona Wrzos-Stefan

Świat bliżej nas

 1. Iwona Wrzos-Stefan

Przyroda

 1. Iwona Wrzos-Stefan

Historia, historia i społeczeństwo, wiedza o społeczeństwie

 1. Natalia Nowak
 2. Olga Ryguła
 3. Lucyna Staniczek

Rządzący i rządzeni – historia ustrojów i społeczeństw

 1. Olga Ryguła

Świat sztuki

 1. Olga Ryguła

Matematyka

 1. Grzegorz Bartosz
 2. Magdalena Goraus
 3. Radosław Kolago – urlop
 4. Iwona Łapaj
 5. Anna Łęszczak
 6. Samia Tafesh-Połubok
 7. Joanna Wojtynek

Kreatywne myślenie i twórcze działanie

 1. Anna Łęszczak

Podstawy przedsiębiorczości

 1. Jolanta Kaczkowska

Edukacja dla bezpieczeństwa

 1. Agata Nycz
 2. Marcin Nycz

Religia

 1. ks. Piotr Nadrowski
 2. Natalia Nowosad

Informatyka

 1. Katarzyna Antonik
 2. Natalia Chromy
 3. Jan Jończyk
 4. Alina Krzyżanowska
 5. Ruta Seidel

Wychowanie fizyczne

 1. Jarosław Grabowski
 2. Szymon Jurczyński
 3. Lucyna Kałek
 4. Agata Nycz
 5. Marcin Nycz

Biblioteka

 1. Jolanta Kaczkowska
 2. Alina Krzyżanowska

Pedagog szkolny

 1. Małgorzata Binias
 2. Joanna Szamota

Psycholog szkolny:

1.Aleksandra Kontny


Rewalidacja

 1. Jolanta Czerwik
 2. Marta Dróżdż