Rada Rodziców

2018/2019

Prezydium Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego

im. L. Kruczkowskiego w Tychach w roku szkolnym 2018/2019

pani Gizella Dzięgielewska – przewodnicząca
pani Magdalena Bizoń – zastępca przewodniczącej
pan Roman Świerkot – skarbnik
pani Tatiana Rudolf – sekretarz
pani Katarzyna Winiarska – członek prezydium
pan Małgorzata Lisińska – członek prezydium

Zachęcamy Państwa do finansowego wspierania działalności Rady Rodziców i dokonywania wpłat na konto

49 8435 0004 0000 0000 1456 0001

Zgromadzone w ten sposób środki finansowe zostaną wykorzystane dla dobra uczniów i będą ogromnym wsparciem dla szkoły.

Szkoła12

Rada Rodziców współdziała z dyrekcją szkoły i nauczycielami w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Udział rodziców w życiu szkoły przyczynia się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokojenia potrzeb opiekuńczych młodzieży oraz do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze, które powstają z wpłat rodziców, z dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych, darowizn i in. Dzięki pozyskanym w minionych latach środkom finansowym Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym dofinansowała wyposażenie siłowni szkolnej oraz pracowni chemicznej (stoły laboratoryjne), zakupiła szafki dla uczniów, nagłośnienie dużej sali gimnastycznej oraz podjęła szereg innych inicjatyw.

Zachęcamy Państwa do finansowego wspierania działalności Rady Rodziców i dokonywania wpłat na konto

49 8435 0004 0000 0000 1456 0001

Zgromadzone w ten sposób środki finansowe zostaną wykorzystane dla dobra uczniów i będą ogromnym wsparciem dla szkoły.

szkoła34

REGULAMIN RADY RODZICÓW

reagulaminRR