Rada Rodziców

2022/2023

Prezydium Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego w Tychach w roku szkolnym 2022/2023

pan Grzegorz Wójcik – przewodniczący

pani Paulina Oleśkiewicz– zastępca przewodniczącego

pani Gabriela Błotko – skarbnik

pani Katarzyna Powierża – sekretarz

pani Izabela Iwanek – członek

pani Agnieszka Wójcik – członek

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców

pani Agnieszka Jafernik

pani Anna Grzywacz

Zachęcamy Państwa do finansowego wspierania działalności Rady Rodziców i dokonywania wpłat na konto

19 8435 0004 0000 0019 5807 0001

Bank Spółdzielczy w Tychach

Zgromadzone w ten sposób środki finansowe zostaną wykorzystane dla dobra uczniów i będą ogromnym wsparciem dla szkoły.

Szkoła12

Rada Rodziców współdziała z dyrekcją szkoły i nauczycielami w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania. Udział rodziców w życiu szkoły przyczynia się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokojenia potrzeb opiekuńczych młodzieży oraz do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze, które powstają z wpłat rodziców, z dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych, darowizn i in. Dzięki pozyskanym w minionych latach środkom finansowym Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym dofinansowała wyposażenie siłowni szkolnej oraz pracowni chemicznej (stoły laboratoryjne), zakupiła szafki dla uczniów, nagłośnienie dużej sali gimnastycznej oraz podjęła szereg innych inicjatyw.

Zachęcamy Państwa do finansowego wspierania działalności Rady Rodziców i dokonywania wpłat na konto

19 8435 0004 0000 0019 5807 0001

Bank Spółdzielczy w Tychach

Zgromadzone w ten sposób środki finansowe zostaną wykorzystane dla dobra uczniów i będą ogromnym wsparciem dla szkoły.

szkoła34

REGULAMIN RADY RODZICÓW

reagulaminRR