Bezpieczeństwo ucznia

UWAGA – PRZEMOC!

Wokół nas są ludzie doświadczający przemocy – fizycznej bądź psychicznej. Nie bądź obojętny, nie zamykaj oczu na to, że komuś dzieje się krzywda.

Jeżeli przemoc dotyczy Ciebie lub widzisz coś niepokojącego w wyglądzie bądź zachowaniu kolegi lub koleżanki ze szkoły, jak najszybciej zgłoś to wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi szkoły.

W naszym mieście są też instytucje powołane do reagowania w podobnych sytuacjach. Możesz zwrócić się bezpośrednio do nich. Są to:

  • Komenda Miejska Policji al. Bielska 46, Tychy tel. 997 lub 112 lub 32 32 56 200
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Nowokościelna 27,  Tychy tel. 32 227 05 75
  • TYSKA NIEBIESKA LINIA tel. 32 322 70 04 codziennie 8.00 – 20.00
  • Stowarzyszenie „Trzeźwość Życia” ul. Nałkowskiej 19, Tychy tel. 32 720 52 42 (pn.-pt. w godz. 10:00–16:00)
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej al. Budowlanych 59, Tychy tel. 32 227 35 40
  • NZOZ MENS SANA Ośrodek Pomocy Psychologicznej Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ul. Bukowa 20, Tychy tel. 32 327 51 83, 605 637 072
  • Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna ul. Andersa 16, Tychy tel. 32 227 23 92
  • NIEBIESKA LINIA Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  0 801 12 00 02 
  • Danuta Fastnacht, miejsce realizacji: ul. Barona 30 pokój 209, Tychy, tel. 608 054 760