Maturzyści

MATURA 2024

Komunikat o harmonogramie matury

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Komunikat o egzaminie ustnym z języka polskiego

Wniosek do dyrektora

Deklaracja 1A

Deklaracja 1C

 

 

MATURA 2023

Informacja o sposobie organizacji matury

Komunikat o harmonogramie matury

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Komunikat o egzaminie ustnym z języka polskiego

Komunikat o egzaminie z informatyki

Wniosek do dyrektora szkoły

Załącznik 1a Deklaracja A

Wybrane wzory matematyczne

Wzory stałe fizykochemiczne

 

 

MATURA 2022

Wyniki maturalne

Ważne informacje – organizacja matury 2022 r.

MATURA 2021

W związku z ogłoszeniem 20 listopada br. przez Ministra Edukacji i Nauki propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja/prekonsultacje-propozycji-wymagan-egzaminacyjnych) i przekazaniem ich do prekonsultacji, poniżej publikujemy propozycje zmian w zakresie ww. egzaminów (w 2021 r.) dotyczące:

  • zakresu środków językowych w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z języków obcych nowożytnych
  • listy tekstów kultury przeznaczonych na egzamin maturalny z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Pliki:

MATURA 2020

MATURA 2019

       MATURA 2018

MATURA 2017

MATURA 2016