Maturzyści

Dokumenty dotyczące egzaminu maturalnego

Matura 2022

Komunikat o harmonogramie przeprowadzania egzaminu maturalnego 2022

Komunikat nt przyborów pomocniczych

Informacje o sposobie przeprowadzania egzaminu maturalnego

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o egzaminie z informatyki

Wniosek zdającego

Deklaracja 1a

Matura 2021

WYNIKI MATURALNE

Organizacja egzaminu maturalnego 2021  i wejścia do szkoły – WAŻNE!

Komunikat o harmonogramie egzaminu maturalnego

Komunikat o przyborach

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o egzaminie z informatyki

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu

Deklaracja Załącznik 1a

Komunikat MEN w sprawie olimpiad na rok szkolny 2020/2021

W związku z ogłoszeniem 20 listopada br. przez Ministra Edukacji i Nauki propozycji wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w 2021 r. (https://www.gov.pl/web/edukacja/prekonsultacje-propozycji-wymagan-egzaminacyjnych) i przekazaniem ich do prekonsultacji, poniżej publikujemy propozycje zmian w zakresie ww. egzaminów (w 2021 r.) dotyczące:

  • zakresu środków językowych w egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym z języków obcych nowożytnych
  • listy tekstów kultury przeznaczonych na egzamin maturalny z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Pliki:

Matura 2020

WYTYCZNE – dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów.  NOWOŚCI

O czym należy pamiętać podczas egzaminu – NOWOŚCI

HARMONONOGRAM MATUR – NOWE TERMINY

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego_2020

Harmonogram egzaminów w 2020r.

Komunikat o egzaminie z informatyki

Komunikat o dostosowaniach

Komunikat o przyborach

Deklaracja maturalna

Informacja o dostosowaniach

MATURA 2019

MATURA 2018

MATURA 2017

MATURA 2016