Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży

Współpraca międzynarodowa zajmuje ważne miejsce w działalności naszej szkoły. Przyczynia się do pogłębienia więzi europejskiej, integracji młodzieży i poznania realiów państw uczestniczących w projekcie.
Projekty w ramach Niemiecko – Polskiej Współpracy Młodzieży to najczęściej realizowane spotkania. Od 2002 roku wraz z partnerem urban-social gemeinnützige Wohnheimgesellschaft mbh z Berlina Marzahn – Hellersdorf udało nam się przeprowadzić przeszło pięćdziesiąt projektów w ramach współpracy miast partnerskich o charakterze min. ekologicznym, dziennikarskim, historycznym, teatralnym, teatralno – tanecznym i medialnym. Nasze projekty są najczęściej trilateralne i zapraszamy do nich młodzież z Białorusi, Ukrainy, Węgier, Rosji, Francji, Anglii i Portugalii. Uczestnicy projektu przygotowują prezentacje multimedialne o naszym mieście i regionie oraz programy artystyczne. Ważnym elementem spotkań młodzieży jest zwiedzanie miejsc pamięci, prezentowanie kultury narodowej, wzmacnianie integracji i akceptacji uczestników poprzez zajęcia o charakterze integracyjno – animacyjnym.
Współpracę międzynarodową wspiera Urząd Miasta i tyskie instytucje, które udzielają nam pomocy finansowej i merytorycznej. Koordynatorem i pomysłodawcą przeprowadzanych projektów w naszej szkole jest pani Ruta Seidel.

57. 9 października dobiegła końca dziesięciodniowa (od 30 września do 9 października 2023 r.) wymiana młodzieży polsko-niemieckiej pt. „Oberhausen w Tychach 2023. Europejczycy zintegrowani przez podobieństwa i wielokulturowość.” Uczestnicy projektu poznawali życie rodzinne, szkołę i miasto Tychy. Głównymi celami projektu obok sprawdzenia umiejętności językowych w najbardziej naturalnym środowisku było zyskanie szerszej perspektywy patrzenia na świat, rozwijanie wrażliwości na podobieństwa i różnice kulturowe, pogłębianie zrozumienie dla wspólnych idei i wartości, a także przełamywanie stereotypów i nawiązywanie międzynarodowych relacji.

Program projektu został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Młodzieży towarzyszyły panie Ruta Seidel, Natalia Nowak i Aleksandra Olędzka.

czytaj więcej

56.Dzisiaj, tj.29 marca 2021r. odbyła się wymiana online ze szkołą w Segré  Lycée Bourg-Chevreau. Opiekunem młodzieży ze strony francuskiej była pani Anita Tromeur. Ze strony polskiej/tyskiej panie Jolanta Kaczkowska i Ruta Seidel. „Pamięć historyczna o obozach zagłady w Polsce i we Francji” to temat spotkania młodzieży. Uczestnicy wymiany online mogli zaprezentować dwa projekty, dwa filmy przygotowane w języku niemieckim i francuskim nt. niemieckich obozów zagłady we Francji i w Polsce. Zainteresowanie wspomnianą tematyką skutkuje powstaniem naszych kilku filmów i prezentacji. W ten nurt pamięci historycznej wpisuje się także nasza dzisiejsza wymiana online. Kształcenie młodzieży w zakresie historii z elementami wychowania patriotycznego uznaliśmy za nasz obowiązek. Wyrazy podziękowań dla pani Natalii Nowak, która bardzo dokładnie przygotowała młodzież do tego dzisiejszego spotkania. Wyposażyła ich w niezbędną wiedzę i wraz z uczestnikami spotkania: Natalią Zubelewicz, Martyną Jodłowską, Beniaminem Bożkiem, Szymonem Sojką, Marią Wojtecką, Oliwią Gibiec, Julią Dragon i Martyną Krentusz przygotowali prezentacje i filmy. W naszych działaniach i przygotowaniach do tego projektu chcieliśmy zapobiec lawinowemu obniżaniu wiedzy historycznej wśród młodych Polaków. Uznaliśmy, że spotkanie młodzieży będzie doskonałą okazją, doskonałym narzędziem do odświeżenia znajomości przeszłości własnego państwa – „pamięciologii”.

55. W dniach 30 kwietnia do 7 maja w Berlinie odbyła się niemiecko-polsko-białoruska wymiana młodzieży. Spotkanie było okazją do poznania Berlina, dzielnicy partnerskiej Tychów Marzahn-Hellersdorf, a  w szczególności historii, kultury i zabytków miasta. Uczestnicy zwiedzali również miejsca pamięci min. Muzeum Topografii Terroru, obok budowli Gropiusa, nieopodal placu Poczdamskiego, gdzie znajdowała się w latach 1933 – 1945 centrala nazistowskiego terroru. Celem projektu była również nauka tolerancji, weryfikacja stereotypów i uprzedzeń. Program projektu został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Młodzieży towarzyszyła pani Ruta Seidel i pan Jarosław Grabowski.

ZDJĘCIA

54. W dniach od 7 do 14 marca 2019 roku dwunastu uczniów naszej szkoły brało udział w projekcie wymiany francusko-niemiecko-polskiej w Noyant la Gravoyère. Wymianę pozaszkolną przygotowało liceum Bourg Chevreau w Segré en Anjou Bleu we Francji. Uczestnicy brali udział w animacjach językowych, w warsztatach tańca i sztuki, w zajęciach w Centrum Europejskim w Angers, zwiedzali także miasta Angers oraz urokliwe Segré. Mogli także porozmawiać z migrantami oraz z dziećmi migrantów min. z Polski, Kolumbii, Włoch i Rumunii. Projekt wymiany został sfinansowany przez Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Młodzieży towarzyszyły panie Jolanta Kaczkowska i Ruta Seidel.

ZDJĘCIA


53. W dniach od 20 do 29 kwietnia 2018 roku odbyła się trójstronna wymiana młodzieży, niemiecko-polsko-rosyjska w Berlinie. „Połączenie tańca, mody i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie” to hasło przewodnie projektu. Celami projektu była integracja uczestników projektu, poznawanie zwyczajów, historii, kultury i życia codziennego w partnerskim mieście, rozwijanie metody pracy grupowej i projektu edukacyjnego.  Projekt został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Wsparcie otrzymaliśmy także od Urzędu Miasta Tychy, szkoły i Związku Miast Partnerskich w Berlinie. Projekt uważamy za udany i pełen wielu interesujących wrażeń ?


52. Młodzież Kruczka 29 marca 2018 roku wróciła z ośmiodniowego spotkania, niemiecko-francusko-polskiego, w Berlinie – „Fair i tolerancyjnie. Kultury łączą się we wspólnej zabawie”.  Uczestnicy wymiany zwiedzali tradycyjnie dzielnicę partnerską Marzahn-Hellersdorf i najważniejsze zabytki Berlina.  Poza tym Muzeum Techniki i „Ogrody Świata” oraz uczestniczyli w warsztatach teatralnych i tańca. Młodzież prezentowała również Tychy oraz region, przygotowywała typowe polskie kulinaria i program artystyczny. Wymiana była dobrą okazją do integracji i lepszego poznania się, ale przede wszystkim do świetnej zabawy we wspólnych działaniach.

Projekt wymiany został sfinansowany przez Niemiecko-Francuską Współpracę  Młodzieży.


51. W dniach od 18 do 23 czerwca 2017 gościliśmy w Kruczku młodzież z Berlina Marzahn – Hellersdorf. Uczestnicy projektu z Berlina to uczniowie liceum Vincenta van Gogha w Marzahnie. Nasza młodzież integrowała się z gośćmi poprzez działania sportowe, uczestniczyliśmy w zajęciach szkolnych, a także zwiedzaliśmy wspólnie miejsca pamięci Auschwitz -Birkenau i piękny Kraków. Projekt został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

ZDJĘCIA


50. „Europejska, sąsiedzka i partnerska akcja i integracja – nasz wspólny cel w kontekście porozumienia” pod takim tytułem odbywało się polsko-niemieckie spotkanie młodzieży w Tychach, w dniach od 19-24.06.2016 roku. Takie spotkanie młodzieży to najlepsza podstawa do wzajemnego zrozumienia się, otwarcia na innych, poznania naszego miasta (historii i kultury), a także do zawarcia nowych znajomości, znoszenia barier kulturowych i językowych, przezwyciężania stereotypów i tworzenia świadomych obywatelskich postaw – tak twierdzi zaangażowana w projekt młodzież naszej szkoły. W czasie tej wymiany uczestnicy projektu zwiedzali miejsca pamięci Auschwitz-Birkenau, Tychy, Kraków, integrowali się przez sport, zwiedzali z gośćmi naszą szkołę, a także brali udział w zajęciach szkolnych, w grze miejskiej w Tychach i w Krakowie oraz w warsztatach informatycznych i modowych w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach. Projekt został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.  


49.  Od 29.05 do 05.06.2016 mieliśmy przyjemność wziąć udział w międzynarodowej wymianie młodzieży miast partnerskich w Berlinie, w której uczestniczyła jeszcze młodzież z Ukrainy i Niemiec. Program był bardzo urozmaicony. Mogliśmy zwiedzić miasto, poznać jego historię i zabytki, nauczyć się czegoś nowego i również świetnie się bawić podczas warsztatów make-up, fotograficznych i modelingu. Zwiedziliśmy muzeum  „Gründerzeit” w którym zgromadzono niesamowitą kolekcję mebli i instrumentów muzycznych z przełomu XIX i XX wieku, a także muzeum kapitulacji III Rzeszy, które przypomina o ogromie nieszczęść jakie spowodowała druga wojna światowa.  Projekt został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.   To były niezapomniane przeżycia, które na zawsze pozostaną w naszej pamięci.


48. W dniach od 10 do 17 kwietnia 2016 roku 15 osobowa grupa uczniów naszej szkoły integrowała się podczas niemiecko-polsko-włoskiego spotkania młodzieży w Berlinie Marzahn-Hellersdorf. Celem tej wymiany młodzieży było nie tylko poznanie miasta, udział w zajęciach teatralnych, tanecznych i kulinarnych, ale także zwiedzanie miejsc pamięci.  Projekt został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.


47. W dniach od 1.03-9.03 uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w niemiecko-polsko-białoruskim projekcie wymiany młodzieży w Berlinie sfinansowanym przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Uczestnicy projektu zwiedzili Bundestag, piękne połączenie tradycji z  nowoczesnością, miejsce pamięci na Cmentarzu Parkowym w Marzhanie oraz muzeum Grunderzeit w dzielnicy Mahlsdorf. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia z Taekwondo, ale największe wrażenie zrobiło spotkanie z  młodymi uchodźcami z Syrii, Afganistanu i Mali. Takie spotkania pomagają walczyć z niebezpiecznymi stereotypami, szczególnie jęśli chodzi o emigrantów. Poznanie  konkretnych ludzi pozwoliło na prawdziwą integrację, otwarcie się na człowieka wychowanego przecież w odmiennej od naszej kulturze. Właśnie wizyta w szkole Thüringen, w której funkcjonują tzw. klasy zerowe dla uchodźców mieszkających w dzielnicy Marzahann, pozwoliła nam zapoznać się z praktyczną stroną realizacji niemieckiego programu integracji. Mieliśmy również okazję uczestniczyć w grze miejskiej  City-Rallye, dzięki której lepiej poznaliśmy topografię miasta, jego piękną architekturę i życie kulturalne. W czasie wymiany nie brakowało również zajęć artystycznych – każdy uczestnik został przyporządkowany do wybranej grupy tematycznej, w której mógł rozwijać swoje zainteresowania. Mieliśmy możliwość wyboru między zajęciami plastycznymi, pantomimą i tańcem. 8 marca, w dzień kobiet, wszystkie panie otrzymały róże i tego też dnia wieczorem odbyło się oficjalne zakończenie projektu, w tym występy artystyczne, podziękowania i rozdanie uczestnikom dyplomów. W czasie wymiany w Berlinie wszyscy świetnie się bawili i integrowali. To były niezapomniane chwile. Takie spotkania uczą tolerancji, samodzielnego myślenia – po prostu dorosłości.

ZDJĘCIA


46. 14 września 2015 roku klasa 2ce powrocila z ośmiodniowej polsko-niemieckiej wymiany młodzieży w Berlinie Marzahn-Hellersdorf. Poznawaliśmy uroki miasta, tajniki profesjonalnego pisarstwa, zasady funkcjonowania szkolnictwa niemieckiego oraz zaznajamialismy sie z koreańską sztuka walki taekwondo, co uświadomiło nam wagę partnerstwa, zaufania i tolerancji. Wszystko, co zwiedziliśmy i zobaczyliśmy zostanie długo w naszej pamięci.


45. Jak co roku o tej porze gościmy w Tychach i w szkole młodzież z naszej dzielnicy partnerskiej Berlina Marzahn – Hellersdorf. Tym razem spotkanie pt. „ Taniec i sztuka – zintegrowani przez Tychy” trwało od 21 do 26 czerwca 2015 roku. Projekt został sfinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Uczestnicy brali udział w zajęciach tanecznych – prowadzonych przez panią Krystynę Charchut, a zajęcia ze sztuki prowadziły Jagoda i Marta z IIc. Zwiedzaliśmy miejsca pamięci Auschwitz/Birkenau. Uprzednio przygotowywaliśmy się do tego wydarzenia oglądając film dokumentalny o wyzwoleniu obozu. Braliśmy również udział w grze miejskiej w Tychach i Krakowie. Poza tym integrowaliśmy się przez sport oraz gry i zabawy animacyjno – komunikatywne. Mamy nadzieję, że nasze miasto i szkoła spodobały się naszym gościom z Berlina. Jeśli chcecie możecie to sprawdzić na blogu Evgenii, Sary i Virginii z Berlina. http://tychy.jimdo.com/ Polecamy!


44. Od 21 do 28 lutego 2015 roku dwudziestu trzech uczniów naszej szkoły miało okazję uczestniczyć w wymianie młodzieży w Berlinie. W spotkaniu uczestniczyła młodzież polska, portugalska oraz niemiecka. Wymiana była dla nas okazją do integracji, zawarcia nowych znajomości, nauki języka, świetnej zabawy oraz zwiedzenia Berlina i naszej partnerskiej dzielnicy Marzahn-Hellersdorf.
Uczestniczyliśmy w zajęciach tanecznych i plastycznych, spotkaliśmy się z panią poseł Reginą Kittel, zwiedziliśmy Muzeum Techniki, Gruenderzeit i Historii Medycyny Charite, a także braliśmy udział w całodniowej grze miejskiej w wymieszanych narodowościowo grupach. Wszyscy zgodnie twierdzą, że był to wyjątkowy tydzień i liczą na utrzymanie znajomości zawartych w Berlinie 🙂


43. W dniach od 22 do 27 czerwca przebywała w naszej szkole grupa młodzieży z Berlina Marzahn – Hellersdorf. Spotkanie młodzieży polsko-niemieckiej odbyło się już po raz 12 i nosiło tytuł „Przeszłość łączy czy dzieli? Zintegrowani przez taniec i teatr.” Uczestnicy projektu integrowali się m.in. przez sport i na zajęciach tanecznych. W czasie tego kilkudniowego pobytu zwiedzali miejsca pamięci Auschwitz i Birkenau, a także nasz piękny Kraków. W Tychach oraz w Krakowie uczestniczyli w grze miejskiej. Musieli nie tylko odnaleźć konkretne cele i zrobić zabawne zdjęcia, ale także zdobyć informacje na temat tych miejsc. Wszystkim uczestnikom projektu dziękujemy za zaangażowanie i miłą współpracę.


42. 1 czerwca 2014 r. szesnastoosobowa grupa uczniów naszej szkoły wróciła z ośmiodniowego niemiecko – polsko – białoruskiego spotkania młodzieży, które odbyło się w Berlinie Marzahn – Hellersdorf.
Uczestnicy projektu mieli okazję poznać nie tylko sam Berlin, ale także dzielnicę partnerską Marzahn – Hellersdorf oraz brać udział w zajęciach modowych, sztuki i tańca. Dodatkowo przygotowywaliśmy wieczór narodowy ze smacznymi kulinariami, pokazywaliśmy film i prezentację o Tychach. Spotkanie w Berlinie możemy ocenić jako udane. Wszyscy świetnie się bawiliśmy i żal było wracać do Tychów…


41. Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą 52 młodych ludzi z Polski, Niemiec oraz Rosji. Osiem dni wspólnych warsztatów. Zajęcia taneczne, zajęcia artystyczne i taekwondo. Tak w skrócie można by opisać międzynarodowy projekt pod nazwą „Kultura w wiosennym uroku. Projekty, które łączą”. Został on zrealizowany w dniach od 23 do 30 marca 2014 r. w Berlinie, w ośrodku kształceniowym Urban pro-social w dzielnicy partnerskiej Tychów Marzahn-Hellersdorf.
Ale ten projekt to o wiele więcej: to nowe przyjaźnie, to przełamane stereotypy, to poznanie historii, tradycji czy nawet smakołyków poszczególnych krajów, to również rozwój indywidualny każdego uczestnika dzięki rozwojowi zainteresowań oraz poznanie nowych technik i metod pracy artystycznej.
Realizacji projektu przyświecały trzy cele:
1. Pokazanie młodzieży, że najlepszą drogą do rozwoju jest otwartość, tolerancja i dialog międzykulturowy.
2. Poznanie Berlina i dzielnicy partnerskiej Marzahn-Hellersdorf.
3. Integracja młodzieży przez sztukę i sport.
Młodzież przez kilka dni miała okazję pracować w podgrupach na warsztatach artystycznych i tanecznych, poznając nie tylko nowe techniki, ale również siebie nawzajem i swoich rówieśników z Berlina i Wołgogradu. W trakcie projektu młodzi poznali Berlin, a w szczególności dzielnicę Marzahn-Hellersdorf, zwiedzali muzeum tolerancji Gründerzeit, a także miejsca pamięci. Każda grupa przygotowała dla rówieśników prezentację swojego kraju – młodzież miała okazję poznać narodowe tańce, zwyczaje, sławnych ludzi czy kuchnię. Podsumowaniem całego projektu był pokaz pracy warsztatowych.
Trójstronna wymiana młodzieży została sfinansowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Wzięło w niej udział 23 uczniów z Kruczka, a opiekunami byli prof. Jan Ryl i Jarosław Grabowski.


40. 23-28 czerwca. Wymiana polsko-niemiecka w Tychach Po raz dziesiąty, a więc jubileuszowo, gościliśmy w naszej szkole młodzież z naszego miasta partnerskiego Berlina Marzahn – Hellersdorf. W czasie sześciodniowego spotkania młodzieży przez trzy dopołudnia Katarzyna Sobczyk i Magdalena Leśniewska, uczennice naszej szkoły prowadziły bardzo intensywne zajęcia taneczne, które były doskonałym elementem integracyjno-komunikacyjno-animacyjnym. We wtorek 25 czerwca przygotowaliśmy prawie godzinny występ dla młodzieży z niepełnosprawnością z Zespołu Szkół nr 8 w Tychach. Nasze występy spotkały się z bardzo miłym przyjęciem, co było dla nas więcej niż tylko ciepłym podziękowaniem. We wtorek mieliśmy również bardzo interesujące spotkanie z panią Karoliną Knopik pracownikiem Polsko –Niemieckiej Wymiany Młodzieży. Przy tej okazji mogliśmy dokonać podsumowania dotychczasowej współpracy z partnerami z Berlina. Pamięć o II wojnie światowej stanowi w Polsce i w Niemczech nadal żywą część historii, która wpływa na współczesne relacje obu krajów, stąd też nasza wizyta w Auschwitz i Birkenau. W środę 26 czerwca miał miejsce w świetlicy szkolnej fascynujący koncert „od przyjaciół z Tychów dla przyjaciół z Berlina”. Natomiast czwartek 27 czerwca odbył się pod kryptonimem „odkrywamy zabytki Krakowa”. Młodzież uczestniczyła w grze miejskiej, poszukiwała zabytków a przy tym świetnie się integrowała i sprawdzała tolerancję mieszkańców Krakowa i napotkanych turystów. Dzisiaj po zakończeniu roku szkolnego, wspólnie przygotowanym programie artystycznym i feedback’u projektu musieliśmy się niestety rozstać z uczestnikami z Berlina. Wszystkim dziękuję za zaangażowanie, za każdą formę wsparcia i mam nadzieję, że dobra atmosfera w czasie projektu przyczyniła się do powstania trwałych przyjaźni, dialogu , życzliwej akceptacji oraz otwarcia na inność.


39. Wymiana młodzieży w Berlinie 🙂 Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niemiecko- polsko- ukraińskiej wymianie młodzieżowej, która odbyła się w Berlinie w dzielnicy Marzahn- Hellersdorf w dniach 06.06.2013- 14.06.2013r. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić stolicę Niemiec, m.in. Gründerzeitmuseum, Parlament, Ogrody Świata oraz Katedrę Berlińską. Progra wymiany obejmował udział w warsztatach tanecznych i modowych. Młodzież poznała również podstawy jednej z najstarszych sztuk walki- taekwondo. Wspólna realizacja programu sprzyjała integracji, dobrej zabawie, odkrywaniu się w nowych rolach i powierzonych zadaniach.


38. 16-23.03.2013 – Wymiana młodzieży miast partnerskich Berlin Marzahn-Hellersdorf-Tychy odbyła się pod tytułem „W Berlinie: ¾ taktu po europejsku“. Spotkanie zostało sfinansowane przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Uczestnicy zwiedzali dzielnicę partnerską Marzahn – Hellersdorf, centrum Berlina, muzea Gründerzeit, miejsca pamięci, brali udział w zajęciach tanecznych i muzycznych, a także integrowali się w klubach „Klinke” i „Kompass”. Młodzież przygotowała również program artystyczny dla mieszkańców Domu Spokojnej Starości w ramach roku solidarności z osobami starszymi i zaangażowania obywatelskiego.


37. 03.06-09.06.2012 roku odbyła się polsko – niemiecka wymiana młodzieży w Tychach pt.” Rytm życia; nas łączy historia, kultura i sport”. Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach sztuki, tanecznych i integracyjnych oraz przygotowywali plakat i prezentację multimedialną podsumowującą projekt w Tychach.


36. W dniach od 17.04 -23.04.2012 odbyło się niemiecko – polsko – białoruskie spotkanie młodzieży w Berlinie pt. „ Na wybiegu do Europy – moda w kolorach młodzieżowych”. Młodzież uczestniczyła w zajęciach artystycznych, tanecznych i integracyjnych oraz poznawała dzielnicę partnerską.


35. Wymiana niemiecko – polsko – ukraińska miast partnerskich w Berlinie odbyła się w dniach od 18.03 do 26.03.2012 pod hasłem „Więcej Warta Młodzież. Młodzież, zaangażowanie i Europa. Młodzież i demokracja. Uczestnicy poznawali dzielnicę Marzahn – Hellersdorf, centrum Berlina, przygotowywali program artystyczny dla mieszkańców Domu Spokojnej Starości w ramach Europejskiego Roku Międzypokoleniowej Solidarności. Projekt został sfinansowany przez Niemiecko-Polską Współpracę Młodzieży.


34. Wymiana młodzieży polsko – niemiecka pod hasłem: ” Wariacje kulturalne: teatr i wiele więcej „odbyła się w dniach od 14-20.06.2011 w Tychach. Uczestnikami projektu była młodzież z dzielnicy partnerskiej Berlin Marzahn – Hellersdorf i naszej szkoły. Brali oni udział w zajęciach w Miejskim Domu Kultury nr 1 w Tychach; malowanie na szkle i pantomimie, a także zwiedzali miejsca pamięci Auschwitz – Birkenau, Kraków, Muzeum Miejskie i nasze miasto. Projekt został sfinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.


33. Wymiana młodzieży niemiecko – polsko – portugalska w Berlinie 3.04-10.04.2011 „Mosty europejskiej przyjaźni młodzieży. Młody teatr w tandemie obywatelskiego zaangażowania“ Projekt został sfinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży
Zdjęcia z wymiany


32.Wymiana młodzieży niemiecko – polsko – rosyjska w Berlinie odbyła się pod hasłem „Skąd niedźwiedź w herbie Berlina? Projekt teatralno – medialny ” ( 20-28.03.2011 ) . Spotkanie zostało sfinansowane przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Uczestnicy zwiedzali dzielnicę partnerską Marzahn – Hellersdorf, centrum Berlina, muzea Pergamon i Gründerzeit, miejsca pamięci i szkołę Rudolf Virchow na Marzahnie. Przygotowywali program artystyczny, prezentacje multimedialne o naszym mieście i uczestnikach projektu dla mieszkańców Domu Spokojnej Starości w ramach roku wolontariatu i zaangażowania obywatelskiego i na Wieczór Narodowy w Klubie „Klinke”.


31.W dniach 5-11.02.2011 odbyła się niemiecko – polsko – ukraińska wymiana młodzieży w Berlinie. Projekt nosił tytuł ” Integracja i komunikacja w kontekście europejsko – obywatelskiego zaangażowania młodzieży ” . Projekt został sfinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Uczestnicy przygotowywali prezentacje multimedialne o swoich miastach, które następnie przedstawili podczas Wieczoru narodowego , zwiedzali miejsca pamięci, dzielnicę partnerską Marzahn – Hellersdorf i centrum Berlina, a także przygotowywali program artystyczny dla dwóch Domów Spokojnej Starości w kooperacji z Agencją Wolontariuszy w dzielnicy partnerskiej Berlin M-H w ramach „ Europejskiego roku wolontariatu”. Projekt został podsumowany ostatniego wieczoru, 10 lutego, w klubie Młodzieżowym „ Klinke ” , gdzie uczestnicy zaprezentowali swoje tygodniowe działania i wyniki min. ; projekt sztuki „ Ja i ty – razem jako dzieło sztuki ”, „ grę miejską ” i wizytę w Domach Starców.
Zdjęcia z wymiany


30. W dniach od 7-14.11.2010 odbyła się w Berlinie wymiana trójstronna ( niemiecko – polsko – czeska ) pod tytułem „ Kreatywnie i innowacyjnie. Interkulturalnie w euro-karnawale ”. Uczestnicy projektu zwiedzali miejsca pamięci, muzea Gründerzeit w dzielnicy, a także Pergamon, poznawali dzielnicę partnerską Berlina Marzahn – Hellersdorf i centrum miasta, przygotowywali program radiowy o tradycjach karnawałowych w Polsce i w szkole, oraz uczestniczyli we wspólnym treningu tolerancji „Taekwondo” pod hasłem „Dla akceptacji i wspólnej integracji „ zajęcia prowadził wiceprezydent Berlińskiego Związku Teakwondo Fred Gierschner . Projekt został sfinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.


29. Dwustronna wymiana w Tychach odbyła się w dniach od 20 – 25.06.2010 pod tytułem „ Artystyczny kogel -mogel – czyli ze śpiewem i tańcem przez Tychy”. Uczestnicy wymiany brali udział w zajęciach pantomimy i tańca w MDKu nr 1, zwiedzali Tychy, miejsca pamięci – Auschwitz – Birkenau, a także integrowali się przez sport. Projekt został sfinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Zdjęcia z wymiany


28. Spotkanie młodzieży w Berlinie ( 6.06-13.06.2010 ) miało charakter wymiany miast partnerskich, jaką prowadzi miasto Tychy z dzielnica Berlin Marzahn – Hellersdorf. Partnerami wymiany była młodzież niemiecka i rosyjska. Program obejmował oficjalne spotkania, min. z Panią Petrą Wermke przewodniczacą Rady Dzielnicowej, wizytę w Bundestagu, zajęcia sztuki i taneczne, zwiedzanie miejsc pamięci. Młodzież prezentowała miasto Tychy i region, przygotowywała wieczór narodowy, integrowała się przez sport oraz przygotowywała program kulturalno – artystyczny.
Wymiana młodzieży została finansowana przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Zdjęcia z wymiany


27. Podczas kwietniowej wymiany niemiecko – polsko – białoruskiej w Niemczech ( „ Spotkanie młodzieży z przeszłością jako dziedzictwem przyszłości ” 17.04 – 24.04.2010 ) młodzież słuchała wykładów, czytała listy napisane przez więźniów obozów pracy. Zwieńczeniem wizyty było wykonanie pomnika upamiętniającego dzieci – ofiary obozów pracy. Rzeźba – anioł wykonany z drutu – powstawała pod okiem niemieckiego artysty Bernda Streitera.
Projekt został sfinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży. Zdjęcia z wymiany


26.Wymiana pod tytułem „Projekt w projekcie: muzyka i taniec jako metoda rozwijania tolerancji i integracji ” odbyła się w dniach od 21.03 – 28.03.2010 w Berlinie i miała charakter wymiany miast partnerskich, jaką prowadzi miasto Tychy z dzielnica partnerską Berlin Marzahn – Hellersdorf. Głównym celem wymiany było przygotowanie sztuki teatralnej i układu tanecznego. Naszymi partnerami była młodzież niemiecka i ukraińska. Program obejmował między innymi oficjalne spotkania w dzielnicy partnerskiej, wizytę w Parlamencie, zajęcia teatralno – taneczne i gry komunikacyjne. Młodzież przygotowywała wieczór narodowy i program kulturalno – artystyczny, zwiedzała miejsca pamięci i integrowała się przez sport. Wspólna realizacja programu sprzyjała lepszemu poznaniu się, dobrej zabawie, odkrywaniu się w nowych rolach i powierzonych zadaniach.
Wymiana młodzieży była finansowana przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.


25. Wymiana pod tytułem „Projekt w projekcie: muzyka i taniec jako metoda rozwijania tolerancji i integracji ” odbyła się w dniach od 21.03 – 28.03.2010 w Berlinie i miała charakter wymiany miast partnerskich, jaką prowadzi miasto Tychy z dzielnica partnerską Berlin Marzahn – Hellersdorf. Głównym celem wymiany było przygotowanie sztuki teatralnej i układu tanecznego. Naszymi partnerami była młodzież niemiecka i ukraińska. Program obejmował między innymi oficjalne spotkania w dzielnicy partnerskiej, wizytę w Parlamencie, zajęcia teatralno – taneczne i gry komunikacyjne. Młodzież przygotowywała wieczór narodowy i program kulturalno – artystyczny, zwiedzała miejsca pamięci i integrowała się przez sport. Wspólna realizacja programu sprzyjała lepszemu poznaniu się, dobrej zabawie, odkrywaniu się w nowych rolach i powierzonych zadaniach.
Wymiana młodzieży była finansowana przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.


24.Spotkanie młodzieży 1 – 8.03.2010 roku miało charakter dwustronnej wymiany dziennikarskiej i odbyło się pod hasłem ;„ Polacy w Berlinie: integracja i komunikacja, historyczna wyprawa – poszukiwanie polskich śladów w Berlinie ”. Uczestnicy przygotowywali prezentacje, mieli trening tolerancji, spotkania z ciekawymi ludźmi, zwiedzali Bundestag oraz dzielnicę partnerską Marzahn – Hellersdorf , integrowali się przez gry i zabawy komunikacyjne.
Program projektu został sfinansowany przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży.
Zdjęcia z wymiany


23. W dniach od 29.10 do 06.11.2009 w Berlinie odbyła się polsko – niemiecko – białoruska wymiana młodzieży miast partnerskich pod hasłem „ 1 ( kreatywność ) + 1 ( innowacja ) = 3 ( trilateralność )”. Uczestnicy przygotowywali prezentacje o swoich miastach podczas wieczoru narodowego, zwiedzali miejsca pamięci, dzielnicę partnerską Marzahn – Hellersdorf i Berlin – Stadtrallye , uczestniczyli w spotkaniach i dyskusjach, a także integrowali się przy Teakwondo, „ Mr. i Mrs. Bodypaint ” i wieczornych grach komunikacyjnych.


22.Wymiana miast partnerskich w Tychach, w ramach obchodów 75 rocznicy przyznania praw miejskich Tychom, w dniach od 15 do 22.06.2009 pod tytułem ” Festiwal miast partnerskich. Poznanie drogą do akceptacji ” sfinansowana przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży i Urząd Miasta Tychy. Uczestnicy przygotowywali prezentację o miastach partnerskich oraz stoiska podczas Dni Tyskich, poznawali historię miasta partnerskiego w Muzeum Miasta, spotykali się i integrowali przy karaoke i kursie tańca z młodzieżą tyską.


21.„Młodzi i kreatywni w duecie europejskim. Innowacje w zaplanowanej grze” Niemiecko – polska wymiana młodzieży miast partnerskich od 28.03 do 05.04.2009 roku w Berlinie. Spotkanie młodzieży zostało finansowane przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży. Uczestnicy przygotowywali wieczór narodowy, brali udział w otwarciu wystawy tyskiego artysty i Dyrektora naszej szkoły Andrzeja Balcarczyka w zamku Biesdorf, uczestniczyli w całodziennym treningu motywacji i przedsiębiorczości „Euro-Business” gra planowania, a także byliśmy gośćmi szkoł „Friedländer” i Muzycznej. Wieczory uświetniały gry i zabawy komunikacyjne, co sprzyjało lepszej integracji.


20.Wymiana młodzieży „ Widziane spisane ” 08.06 – 14.06.2008 w Tychacho charakterze dziennikarskim. Młodzież z Berlina Marzahn -Hellersdorf opisywała partnerskie miasto Tychy i jego mieszkańców. Uczestnicy zwiedzali Muzeum Miejskie w Tychach, byli uczestnikami wykładu na wydziale dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz w WSZiNS w Tychach, a także brali udział w spotkaniu z Panem Prezydentem Andrzejem Dziubą i Panią Wiceprezydent Darią Szczepańską. Spotkanie młodzieży zostało sfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

ZDJĘCIA


19.Niemiecko – polsko – białoruska wymiana młodzieży miast partnerskich „ My w Europie – wspólnie w Berlinie ” (26.04 – 05.05.2008) została sfinansowana przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Młodzież zwiedzała dzielnicę partnerską Marzahn – Hellersdorf i centrum stolicy, integrowała się przez sport, gry komunikacyjne w klubie „Cafe” w Haus pro-social, a także uczestniczyła w spotkaniach z politykami dzielnicy.

ZDJĘCIA


18. Wymiana młodzieży w Berlinie (26.03 – 04.04.2008) „Młodzież i sztuka jako metoda rozwijania tolerancji. Trialog – europejskie aspiracje współpracy kultur” .W spotkaniu uczestniczyła młodzież z Berlina Marzahn – Hellersdorf , Tychów i Famalicao /Portugalia/. Uczestnicy przygotowywali wieczory narodowe z programem, poznawali dzielnicę partnerską i uczestniczyli w spotkaniu z deputowanym dr. Ilją Seifertem. Spotkanie młodzieży zostało sfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

ZDJĘCIA


17.Dwustronne międzynarodowe spotkanie młodzieży w dniach od 25.11.2007 do 30.11.2007 „Prawa człowieka w zwierciadle czasu” w Międzynarodowym miejscu spotkań młodzieży Sachsenhausen w Dom Szczypiorskiego w Oranienburgu.. Uczestnikami tej wymiany była nasza młodzież i z liceum Hedwig Bollhagen w Velten. Spotkanie młodzieży zostało sfinansowane zostało przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.


16. Wymiana Tychy – Berlin „Tolerancja i wielokulturowość – Młoda Europa” w dniach 21.09 -30.09.2007 z udziałem 25 uczestników z naszego liceum. Młodzież między innymi integrowała się w klubie młodzieżowym „Mehrweg“, zwiedzała miejsca pamięci, przygotowywała wieczór narodowy, uczestniczyła w zajęciach Teakwondoo i warsztatach malarskich. Spotkanie młodzieży zostało sfinansowane przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

ZDJĘCIA


15. „Integracja przez muzykę” pod takim hasłem odbyła się kolejna wymiana młodzieży miast partnerskich w Tychach od 20 – 25.06.2007 r. Wymiana została sfinansowana przez Polsko – Niemiecką Współpracę Młodzieży i Urząd Miasta Tychy. Tym razem młodzież z Berlina integrowała się nie tylko z młodzieżą tyską, poznawała charakterystyczne zabytki miasta i okolicy, ale także promowała dzielnicę partnerską na swoim stoisku podczas „Dni Tyskich”. Do tego trzyosobowa grupa hip-hopowa „Ying-Yang” z dzielnicy partnerskiej w składzie – Jimi, Nile i Kawa – wystąpiła podczas święta miasta.

ZDJĘCIA


14.Wymiana miast partnerskich 11 – 21.05. 2007 odbyła się w Berlinie pod hasłem„Młodzież w akcji – po europejsku i tolerancyjnie ”, brało w niej udział 18 uczestników z trzech tyskich szkół: Zespołu Szkół nr 4 im. J. Groszkowskiego, II LO im. C.K. Norwida i I LO im. L. Kruczkowskiego. Młodzież poznawała historię, zabytki i kulturę Berlina i dzielnicy partnerskiej, uczestniczyła w spotkaniach z politykami dzielnicy, przygotowała „ Dzień Polski” oraz zapoznawała młodzież niemiecką z historią, kulturą i kulinariami śląskimi.

ZDJĘCIA


13. Mottem bilateralnej wymiany młodzieży w Berlinie / 25.03 – 03.04.2007 / było„Tolerancja potrzebuje akceptacji. Projekt Komiks część 1“.. Młodzież poznawała dzielnicę partnerską Marzahn – Hellersdorf i Berlin. Młodzież integrowała się przez sport, a także odwiedziła szkoły Montessori i J.P.Sartre’a, zwiedzała również miejsca pamięci oraz spotykała się z politykami i młodzieżą z dzielnicy partnerskiej.

 


12. Trójstronna wymiana miast partnerskich Friedensfest / Berlin, Mińsk, Tychy / odbyła się 06 -16.11.2006 w Berlinie. Uczestniczyło w niej po 12 uczestników z każdego miasta, w projekcie uczestniczyła również młodzież z Zespołu Szkół nr 4 im. J. Groszkowskiego. Uczestnicy poznawali dzielnicę partnerską Marzahn – Hellersdorf, zwiedzali miejsca pamięci i brali udział w projektach o tematyce pokojowej.

ZDJĘCIA


11.Wymiana miast partnerskich o charakterze dziennikarskim w Berlinie ( 1 – 8.04.2006 ) pod hasłem „Wspólne przeżycia , wspólne pisanie „. W wymianie uczestniczyło 31 uczniów naszej szkoły. Uczestnicy wymiany gromadzili materiały podczas zwiedzania miasta, akcji policji, spotkań z młodzieżą, burmistrzem Berlina i ciekawymi osobami, te materiały zostały zebrane w gazetę polsko-niemiecką opublikowaną w Berlinie Marzahn-Hellersdorf.

ZDJĘCIA


10.Wymiana młodzieży „Europa Tolerancji – spotkanie młodzieży polsko – niemiecko-białoruskiej w Tychach” odbyła się w dniach od 16 do 21 stycznia 2006 roku. Młodzież uczestniczyła w prezentacji Tychów przygotowanej przez Urząd Miasta, wykładzie burmistrza Berlina Marzahn-Hellersdorf na temat „Szkoła, młodzież, partnerstwo miast” oraz dyskusji z prezydentem miasta Tychy na temat szans młodzieży w zjednoczonej Europie. Młodzież zwiedzała miejsca pamięci Auschwitz i Birkenau. Młodzież szkolna wraz z uczestnikami przygotowywała w ramach projektu wymiany „Dzień Europejski”, którego celem było zaprezentowanie kultury, historii i kulinariów krajów Unii Europejskiej. Jako efekt wymiany powstał blog z komentarzami uczestników w trzech językach.

ZDJĘCIA


9.Wymiana młodzieży miast partnerskich Friedenscamp od 08 do 18 grudnia 2005 roku. W wymianie brało udział po 12 uczestników z trzech miast partnerskich, z Berlina, Mińska i Tychów. Młodzież integrowała się w czasie „Święta Pokoju” poprzez prezentacje historyczno-kulturalno-teatralne kraju i regionu, z którego pochodzą, oraz podczas zajęć artystycznych i teatralnych w Klubie Mehrweg.

ZDJĘCIA


8. Wymiana młodzieży miast partnerskich od 19 do 29.04.2005 roku w Berlinie. Wzięło w niej udział po 14 uczestników z każdego kraju (Mińsk – Białoruś, Halton – Anglia, Tychy – Polska). Głównym celem wymiany był udział młodzieży w obchodach 60-lecia wyzwolenia Berlina, a w szczególności Marzahn-Hellersdorf. Uczestnicy projektu brali udział w spotkaniach z weteranami II wojny światowej z Białorusi i z Polski.

ZDJĘCIA


7.Wymiana młodzieży Friedenscamp w Berlinie w grudniu 2004 roku – uczestniczyło w niej po dziewięciu uczestników z każdego kraju (Polski, Białorusi, Niemiec). Uczestnicy przygotowywali prezentację każdego z krajów partnerskich podczas „Święta Pokoju”, poznawali historię dzielnicy partnerskiej Marzahn-Hellersdorf. Młodzież integrowała się podczas zajęć edukacyjnych w Klubie Mehrweg, uczestnicząc w zajęciach artystyczno-teatralno-muzycznych. Efektem wymiany miast partnerskich stał się wspólny artykuł napisany przez uczestników wymiany i opublikowany na stronach Związku Miast Partnerskich.

ZDJĘCIA


6.„Novembercamp” – od 10.11 do 22.11.2004 rokumiała miejsce wymiana młodzieży miast partnerskich w Berlinie z udziałem po 30 uczestników z Berlina i z Tychów. Uczestnicy wymiany z Tychów poznali tradycje karnawału w Niemczech. 11 listopada o godzinie 11.11 uczestnicy wymiany z Tychów i Berlina przejęli według tradycji niemieckiej władzę w dzielnicy partnerskiej Berlin Marzahn-Hellersdorf, a od burmistrza otrzymali klucz, symbol władzy. Z tej części projektu powstał film dokumentujący to wydarzenie. Młodzież uczestniczyła także w pływackich zawodach sportowych o puchar Związku Miast Partnerskich w Berlinie i zajęła w nich I miejsce. Uczestnicy porządkowali również na cmentarzu w Marzahnie miejsca upamiętniające zamordowanych przymusowych pracowników z czasów III Rzeszy, a także uczestniczyli w zajęciach teatru cieni „Das Schwarze Theater”.

ZDJĘCIA


5.Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w Tychach ( 13-19.06.2004 ) odbyła się w ramach wymiany miast partnerskich Tychy – Berlin z udziałem młodzieży z Liceum J.P. Sartre’a w Berlinie. Przyświecało jej hasło „Pokaż mi swoją szkołę i miasto”. Z dzielnicy partnerskiej Berlin Marzahn-Hellersdorf uczestniczyło po 22 uczniów i dwóch opiekunów. Uczestnicy nie tylko zwiedzali miejsca pamięci w Auschwitz i Birkenau, ale także poznali historię Tychów, uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miasta, a także w zajęciach szkolnych i zawodach sportowych podczas „Dni Sportu Szkolnego”. Efektem wymiany była prezentacja multimedialna dokumentująca przebieg projektu widzianego oczami uczestników.

ZDJĘCIA


4.Wymiana Friedenscamp odbyła się od 23 do 30.09.2003 roku w Berlinie. Wzięła w niej udział młodzież z Tychów, Mińska (Białoruś), Halton (Anglia), Budapesztu (Węgry) – po ośmiu uczestników z każdego kraju. Celem wymiany była integracja młodzieży przez sport, trening tolerancji i przygotowanie prezentacji o swoim mieście partnerskim. Młodzież organizowała „Dzień Tyski”, w czasie którego zaprezentowała nie tylko miasto Tychy, ale także region, kulinaria śląskie, kulturę i historię.

ZDJĘCIA


3. Od 27.07 do 08.08.2003 roku po czternastu uczestników z Tychów i Berlina wzięło udział w projekcie o charakterze ekologiczno-historycznym w Gohrau i Berlinie. Celem projektu była integracja młodzieży przez wspólne ekologiczne działania; pracą nad projektami w drewnie, a także zwiedzanie miejsc pamięci w Dessau oraz poznanie historii miasta Berlin przed i po drugiej wojnie światowej. Młodzież z Tychów uczestniczyła również w zajęciach sportowych w partnerskiej szkole J.P. Sartre’a w Berlinie Marzahn-Hellersdorf.

ZDJĘCIA


2.W czerwcu 2003 roku jako efekt kontaktu nawiązanego z partnerami z Berlina w lipcu 2002 r. odbyła się polsko-niemiecka wymiana młodzieży w Tychach. W projekcie uczestniczyło po ośmiu uczestników z obu krajów. Partnerzy z Niemiec byli gośćmi w domach naszych uczniów, co przyczyniło się do lepszej integracji młodzieży. Tematem przewodnim wymiany w Tychach było motto: „Pokażę Ci moje miasto i szkołę, a powiesz mi, kim jestem…”. Efektem wymiany była prezentacja multimedialna przedstawiająca różnorodne spojrzenia uczestników przed wymianą i w jej trakcie. W wymianę zaangażowano nie tylko uczniów naszej szkoły, ale również ich rodziców, którzy służyli każdego dnia swoją pomocą.

ZDJĘCIA


1.Wymiana trilateralna ( polsko-czesko-niemiecka ) od 12 do 23 lipca 2002 roku odbyła się w Berlinie i w Gohrau w pobliżu Dessau. W wymianie brało udział po dziesięcioro uczestników z każdego z krajów wymiany. Przewodnimi tematami były trening tolerancji, projekty w drewnie i integracja europejska. Wynikiem wymiany były projekty w drewnie powstałe w Gohrau oraz prezentacja multimedialna dokumentująca program całej wymiany.

ZDJĘCIA