• osmosis-logo

  • osmosis-logo

Wymiany międzynarodowe

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży

Współpraca międzynarodowa zajmuje ważne miejsce w działalności naszej szkoły. Przyczynia się do pogłębienia więzi europejskiej, integracji młodzieży i poznania realiów państw uczestniczących w projekcie.
Projekty w ramach Niemiecko – Polskiej Współpracy Młodzieży to najczęściej realizowane spotkania. Od 2002 roku wraz z partnerem Urban social z Berlina Marzahn – Hellersdorf udało nam się przeprowadzić przeszło trzydzieści projektów w ramach współpracy miast partnerskich o charakterze min. ekologicznym, dziennikarskim, historycznym, teatralnym, teatralno – tanecznym i medialnym. Nasze projekty są najczęściej trilateralne i zapraszamy do nich młodzież z Białorusi, Ukrainy, Węgier, Rosji, Francji, Anglii i Portugalii. Uczestnicy projektu przygotowują prezentacje multimedialne o naszym mieście i regionie oraz programy artystyczne. Ważnym elementem spotkań młodzieży jest zwiedzanie miejsc pamięci, prezentowanie kultury narodowej, wzmacnianie integracji i akceptacji uczestników poprzez zajęcia o charakterze integracyjno – animacyjnym.
Współpracę międzynarodową wspiera Urząd Miasta i tyskie instytucje, które udzielają nam pomocy finansowej i merytorycznej. Koordynatorem i pomysłodawcą przeprowadzanych projektów w naszej szkole jest pani Ruta Seidel.


53. W dniach od 20 do 29 kwietnia 2018 roku odbyła się trójstronna wymiana młodzieży, niemiecko-polsko-rosyjska w Berlinie. „Połączenie tańca, mody i piosenki. Komunikacja, uczestnictwo w projekcie i integracja młodych ludzi w Berlinie” to hasło przewodnie projektu. Celami projektu była integracja uczestników projektu, poznawanie zwyczajów, historii, kultury i życia codziennego w partnerskim mieście, rozwijanie metody pracy grupowej i projektu edukacyjnego.  Projekt został sfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Wsparcie otrzymaliśmy także od Urzędu Miasta Tychy, szkoły i Związku Miast Partnerskich w Berlinie. Projekt uważamy za udany i pełen wielu interesujących wrażeń 😊