Kalendarz wydarzeń szkolnych

2018/2019
m-c l.p. data wydarzenie koordynator /
organizator
uczestnicy
w r z e s i e ń 1 3 września 2018 poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
Msza święta godz. 9.00
Uroczystość w szkole sala gimnastyczna:
godz. 10.00 – klasy drugie I trzecie
godz. 11.00 – klasy pierwsze
dyrektor szkoły
Ruta Seidel
Jan Ryl
społeczność szkolna
2 3 września 2018 poniedziałek, godz. 12.00 Konferencja Rady Pedagogicznej – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, projektu zmian w szkolnym programie wychowawczo-profilaktycznym oraz omówienie nowych zasad oceny pracy nauczycieli dyrektor szkoły nauczyciele
3 6 września 2018 czwartek Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych. Wykład dla rodziców  Adaptacja w nowym środowisku szkolnym, godz.17.00 dyrektor szkoły, Małgorzata Binias, Jan Ryl rodzice uczniów klas I
Spotkania rodziców z wychowawcami klas pierwszych, godz. 17.45 wychowawcy kl. I
4 7 września 2018 piątek Narodowe Czytanie: „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego nauczyciele języka polskiego uczniowie
5 10-15 września 2018 Obóz naukowy Dania, Szwecja, Niemcy Ruta Seidel uczniowie klas II d2 i III e
6 17 września 2018 poniedziałek Sprzątanie Świata Elżbieta Pękała, Iwona Wrzos-Stefan uczniowie
7 17-18 września 2018 poniedziałek, wtorek Spotkania dyrektora szkoły z maturzystami – informacje na temat procedur i organizacji egzaminu maturalnego 2019 dyrektor szkoły uczniowie klas trzecich
8 17 września 2017 poniedziałek Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas drugich, godz. 17.00 wychowawcy kl. II rodzice uczniów klas    II i  III
Prelekcja dla rodziców uczniów klas trzecich na temat procedur i organizacji egzaminu maturalnego 2019, godz.17.30 dyrektor szkoły,
Marcin Nycz
Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas trzecich, godz. 18.00 wychowawcy kl. III
9 19-21 września 2018 Wycieczka do Pragi Agnieszka Drong uczniowie klasy III d2
10 23-30 września 2018 Europejski Tydzień Sportu nauczyciele wychowania fizycznego uczniowie
11 24 września 2018 poniedziałek, godz. 18.00 Walne zebranie Rady Rodziców dyrektor szkoły rodzice wybrani podczas wywiadówek
12 25-28 września 2018 Przyrodniczy obóz naukowy w Węgierskiej Górce Elżbieta Pękała uczniowie klasy II c1
13 28 września 2018 piątek Dzień Chłopaka Ruta Seidel, Rada Młodzieżowa społeczność szkolna
14 27-28 września 2018, czwartek-piątek Spotkanie Rady Pedagogicznej w sprawie przyjęcie zmian w dokumentach prawa wewnątrzszkolnego dyrektor szkoły nauczyciele
październik 1 4 października 2018 Wybory do Rady Młodzieżowej oraz Młodzieżowej Rady Miasta Ruta Seidel społeczność szkolna
2 8 października 2018 Otrzęsiny klas pierwszych Aleksandra Juranek, klasa II e1 uczniowie klas pierwszych
3 8-11 października 2018 Szkolenie Rady Pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych na temat bhp; pierwsza pomoc; organizacja próbnej ewakuacji dyrektor szkoły, Marcin Nycz pracownicy szkoły
4 15 października 2018 poniedziałek Dzień Edukacji Narodowej, dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów dyrektor szkoły, Ruta Seidel Rada Młodzieżowa, społeczność szkolna
5 16-17 października Święto Szkoły dyrektor szkoły, zespół nauczycieli społeczność szkolna
6 17 października Otwarcie wystawy Historia I LO w Tychach w Szkolnej Galerii Malarstwa i Grafiki Olga Ryguła społeczność szkolna
7 II połowa października V Kruczkowski Festiwal Nauki we współpracy z Uniwersytetem Śląskim przewodniczący zespołów przedmiotowych społeczność szkolna
8 29 października 2018 poniedziałek Próbna ewakuacja szkoły dyrektor szkoły, Marcin Nycz społeczność szkolna
9 październik Szkolne etapy olimpiad przedmiotowych nauczyciele przedmiotów chętni uczniowie
10 październik Szkolny etap Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Elżbieta Pękała chętni uczniowie
listopad 1 2 listopada 2018 piątek Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów
2 2 listopada 2018 piątek Szkolenie Rady Pedagogicznej – innowacje pedagogiczne i ewaluacja pracy nauczyciela dyrektor szkoły, Katarzyna Ścisłowicz nauczyciele
3 5-9 listopada 2018 Wymiana międzynarodowa w szkole w ramach programu Erasmus+ Agnieszka Gemborys, Szkolny Klub Europejski społeczność szkolna
4 8-9 listopada 2018 czwartek, piątek 100-rocznica Odzyskania Niepodległości. Szkolne obchody Święta Niepodległości, koncert okolicznościowy dyrektor szkoły,
Lucyna Staniczek, Olga Ryguła
społeczność szkolna
5 8-9 listopada 2018 czwartek, piątek 100-rocznica Odzyskania Niepodległości. Szkolne obchody Święta Niepodległości, Szkolny Turniej Debat Oksfordzkich dyrektor szkoły,
Lucyna Staniczek, Olga Ryguła
społeczność szkolna
6 8-9 listopada 2018 czwartek, piątek 100-rocznica Odzyskania Niepodległości. Międzyszkolny Konkurs Artystyczny nauczyciele języka polskiego
i  bibliotekarze
chętni uczniowie
7 11 listopada 2018 100-rocznica Odzyskania Niepodległości. Udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości dyrektor szkoły,
Rada Młodzieżowa
poczet sztandarowy, uczniowie
22 listopada 2018 czwartek Dzień amerykański Katarzyna Ścisłowicz, uczniowie klasy III d1 uczniowie klas
I – III
8 23 lub 26  listopada 2018, piątek lub  poniedziałek Dzień Licealisty Ruta Seidel, Rada Młodzieżowa uczniowie klas
I – III
9 II połowa listopada Wywiadówka ogólnoszkolna dyrektor szkoły, wychowawcy klas rodzice uczniów klas
I – III
10 listopad Szkolne etapy olimpiad przedmiotowych nauczyciele poszczególnych przedmiotów chętni uczniowie
11 listopad Szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu Elżbieta Pękała chętni uczniowie
12 listopad Ogólnopolski Konkurs  Z poprawną polszczyzną na co dzień Małgorzata Bartosik chętni uczniowie
13 14 listopada Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Deutschfreund Ruta Seidel chętni uczniowie
14 listopad Próbna matura Iwona Łapaj uczniowie klas trzecich
g r u d z i e ń 1 3 grudnia 2018 poniedziałek Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych/miejskie sympozjum Oblicza wolontariatu. Szkolny Dzień Wolontariusza. Małgorzata Binias, Agnieszka Pyrsch, Anita Dziewulska uczniowie
2 do 7 grudnia 2018 Pisemne powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych i nagannych wychowawcy klas rodzice uczniów klas
I – III
3 12 grudnia 2018 Dzień Prawa Olga Ryguła,
Lucyna Staniczek
uczniowie
4 do 21 grudnia 2018 Powiadomienie uczniów i pisemne powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze
z przedmiotów nauczania i zachowania
nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas uczniowie i ich rodzice
5 21 grudnia 2018
piątek
 Jasełka i spotkania wigilijne uczniów i pracowników szkoły zespół kierowniczy,
księża katecheci
społeczność szkolna
6 22 grudnia  2018 – 1 stycznia 2019 Zimowe ferie świąteczne
s t y c z e ń 1 4 stycznia 2019
piątek
Zakończenie prac pisemnych w I półroczu nauczyciele uczniowie i ich rodzice
2 4 stycznia 2019
piątek
Dzień Maturzysty wychowawcy klas trzecich uczniowie klas trzecich
3 5 stycznia 2019 sobota Dzień Maturzysty, studniówka komitet studniówkowy, wychowawcy klas trzecich uczniowie klas trzecich
4 11 stycznia 2019 piątek Zakończenie klasyfikacji w I półroczu nauczyciele uczniowie
5 15 stycznia 2019
wtorek
Konferencja klasyfikacyjna, godz. 15.30 dyrektor szkoły nauczyciele
Szkolenie Rady Pedagogicznej – Wykorzystanie wniosków z analizy egzaminu maturalnego i matury próbnej do podnoszenia jakości pracy szkoły dyrektor szkoły, Katarzyna Ścisłowicz nauczyciele
6 20 stycznia 2019 niedziela Zakończenie I półrocza
7 21 stycznia 2019  poniedziałek Rozpoczęcie II półrocza
8 21-22 stycznia 2019  poniedziałek -wtorek Apel ogólnoszkolny  –  podsumowanie wyników
w I półroczu
dyrektor szkoły społeczność szkolna
9 23-24 stycznia 2019 środa – czwartek Wykład dla rodziców, godz.17.00 Małgorzata Binias,
Jan Ryl
rodzice uczniów
Wywiadówki godz.18.00
podsumowanie pracy w I półroczu
wychowawcy klas rodzice uczniów
10 23-25 stycznia 2019 Targi edukacyjne szkół wyższych, spotkania
z pracodawcami
Małgorzata Binias,
Jan Ryl, Jolanta Kaczkowska
uczniowie klas II i III
11 28 stycznia 2019 poniedziałek XVI rocznica tragedii w Tatrach dyrektor szkoły, Ruta Seidel, księża katecheci społeczność szkolna
Msza święta w intencji ofiar tragedii, godz.10.00
12 styczeń Szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekologicznej Elżbieta Pękała chętni uczniowie
13 31 stycznia 2019 czwartek Udział uczniów w Euroscoli w Strasburgu Agnieszka Gemborys, Iwona Łapaj, Szkolny Klub Europejski
luty 1 4-5 lutego 2019 Pielgrzymka maturzystów księża katecheci uczniowie klas trzecich
2 11-22 lutego 2019 Ferie zimowe
3 26-28  lutego 2019 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego nauczyciele języka polskiego
4 II połowa lutego Konferencja Rady Pedagogicznej Organizacja pracy w roku szkolnym 2019/2020. Sprawy kadrowe. dyrektor szkoły
m a r z e c 1 11 marca 2019 poniedziałek Wywiadówka klas III, godz.17.00 – powiadomienie
o  grożących ocenach niedostatecznych i nagannych
dyrektor szkoły, wychowawcy klas trzecich rodzice uczniów klas trzecich
2 14 marca 2019  czwartek Międzynarodowy Dzień Liczby Pi nauczyciele matematyki uczniowie klas I i II
5 marzec Wernisaż w Szkolnej Galerii Malarstwa i Grafiki Olga Ryguła społeczność szkolna
6 marzec Konkurs Języka Angielskiego FOX Agnieszka Koszyk chętni uczniowie
7 marzec Konkurs Matematyka Bez Granic Iwona Łapaj uczniowie klas pierwszych
8 21 marca Konkurs Matematyczny Kangur Grzegorz Bartosz chętni uczniowie
9 25 marca Konkurs Fizyczny Lwiątko Justyna Tobiasz chętni uczniowie
10 11 marca Konkurs Fizyczny Eureka Justyna Tobiasz chętni uczniowie
11 13 marca Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego Sprachdoktor Ruta Seidel chętni uczniowie
12 27 marca 2019   środa Międzynarodowy Dzień Teatru – Dzień Szekspira Agnieszka Pyrsch uczniowie klas I i II
13 do 29 marca 2018 Powiadomienie uczniów i pisemne powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach końcowych
z przedmiotów nauczania i zachowania
nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas trzecich uczniowie klas trzecich i ich rodzice
14 marzec/kwiecień Dzień Przedsiębiorczości Jolanta Kaczkowska, Jan Ryl uczniowie
1 5 kwietnia 2019 piątek Światowy Dzień Zdrowia Lucyna Kałek uczniowie klas I – III
kwiecień 2 5 kwietnia 2019 piątek Zakończenie prac pisemnych w klasach trzecich nauczyciele uczniowie klas trzecich
3  1-3  kwietnia  2019 poniedziałek-środa Rekolekcje Wielkopostne księża katecheci uczniowie
4 1-3 kwietnia  2019 poniedziałek-środa Szkolenia Rady Pedagogicznej Katarzyna Ścisłowicz nauczyciele
5 12 kwietnia 2019
piątek
Zakończenie klasyfikacji uczniów klas trzecich nauczyciele uczniowie klas trzecich
6 15-16 kwietnia 2019 poniedziałek-wtorek Spotkania z maturzystami: przypomnienie procedur
i organizacja egzaminu maturalnego
dyrektor szkoły uczniowie klas trzecich
7 16 kwietnia 2019
wtorek, godz. 15.30
Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas trzecich dyrektor szkoły nauczyciele
Szkolenie Rady Pedagogicznej – Procedury i organizacja egzaminu maturalnego
8 18-23 kwietnia 2019 Wiosenna przerwa świąteczna
9 26 kwietnia 2019
piątek
Zakończenie roku szkolnego klas trzecich,
godz. 12.00
Ruta Seidel,
wychowawcy klas trzecich
uczniowie klas trzecich
10 24 kwietnia (dla trzyletniego liceum) środa  15.00 – 17.00

29 kwietnia (dla czteroletniego liceum)
poniedziałek  15.00-17.00

 Dzień Otwarty Szkoły dyrektor szkoły, Elżbieta Pękała uczniowie gimnazjów
i szkół podstawowych
11 kwiecień/maj Targi Edukacyjne dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych dyrektor szkoły, nauczyciele uczniowie gimnazjów
i szkół podstawowych
maj 1 2 maja 2019 czwartek Dzień do odpracowania w sobotę 27 kwietnia 2019
2 3 maja 2019 piątek Udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja dyrektor szkoły,
Rada Młodzieżowa
poczet sztandarowy
3 6-25 maja 2019 Egzamin maturalny wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE dyrektor szkoły absolwenci szkoły
4 6, 7, 8 maja 2019 Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
5 do 13 maja 2019 poniedziałek Powiadomienie uczniów  i pisemne powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych
i nagannych
nauczyciele uczniowie klas I i II oraz  ich rodzice
29 maja 2019 środa Wywiadówka. Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów nauczania
i zachowania
nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas pierwszych i drugich uczniowie klas pierwszych i drugich i ich rodzice
6 30 maja 2019 czwartek Kruczek z Coolturą Katarzyna Ścisłowicz, Agnieszka Drong uczniowie klas I i II
7 maj Udział w programie „Trafny wybór” prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Jolanta Kaczkowska, Jan Ryl chętni uczniowie klas drugich
c z e r w i e c 1 4-5 czerwca 2018 wtorek-środa Dzień Sportu i Bezpieczeństwa Marcin Nycz, Lucyna Kałek, Jarosław Grabowski uczniowie klas I i II
2 6 czerwca 2019
czwartek
Zakończenie prac pisemnych klas pierwszych i drugich nauczyciele uczniowie klas I i II i ich rodzice
3 13 czerwca 2019
czwartek
Zakończenie klasyfikacji uczniów klas pierwszych i drugich nauczyciele uczniowie klas I i II
4 17 czerwca 2019 poniedziałek Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas pierwszych i drugich, godz. 15.30 dyrektor szkoły nauczyciele
5 21 czerwca 2019  piątek Zakończenie  zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019
społeczność szkolna
6 czerwiec Konferencja podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019 dyrektor szkoły nauczyciele