Kalendarz wydarzeń szkolnych

Kalendarz wydarzeń w roku szkolnym 2022/2023

m-c l.p. data wydarzenie koordynator /
organizator
uczestnicy
w r z e s i e ń 1 1 września 2022 czwartek Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023
godz. 10.00 spotkanie dla klas drugich, trzecich
i czwartych
godz. 12.00 miejska uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, spotkanie dla uczniów klas pierwszych
dyrektor szkoły,
wicedyrektor,
wychowawcy klas
społeczność szkolna
2 2, 5 września 2022
piątek, poniedziałek
Narodowe czytanie Ballad i romansów Adama Mickiewicza nauczyciele języka polskiego uczniowie
3 2 września 2022 piątek,
godz.17.00
świetlica szkolna
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych. Organizacja zajęć w nowym roku szkolnym.  Spotkania z wychowawcami klas. dyrektor szkoły, Małgorzata Binias, Joanna Szamota, Aleksandra Kontny
Szymon Jurczyński, wychowawcy klas pierwszych
rodzice uczniów klas 1d1, 1d2, 1d3
4 5 września 2022 poniedziałek, godz.17.00
świetlica szkolna
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych. Organizacja zajęć w nowym roku szkolnym.  Spotkania z wychowawcami klas. dyrektor szkoły, Małgorzata Binias, Joanna Szamota, Aleksandra Kontny
Jan Jończyk, wychowawcy klas pierwszych
rodzice uczniów klas 1c, 1cd,
1e, 1m
5 6 września 2022 wtorek,
godz.17.30
Spotkania rodziców z wychowawcami klas drugich wychowawcy klas drugich rodzice
6 Terminy ustalają wychowawcy klas Spotkania rodziców z wychowawcami klas trzecich wychowawcy klas trzecich rodzice
7 13 września 2022 wtorek, godz.17.30
duża sala gimnastyczna
Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas czwartych na temat procedur egzaminu maturalnego
Spotkania z wychowawcami klas.
dyrektor szkoły,
wychowawcy klas czwartych, Jan Jończyk, Szymon Jurczyński
rodzice
8 13-14 września 2022
wtorek-środa
Spotkania dyrektora szkoły z maturzystami – informacje na temat procedur i organizacji egzaminu maturalnego dyrektor szkoły uczniowie klas czwartych
9 II połowa września 2022 Walne zebranie Rady Rodziców dyrektor szkoły rodzice wybrani podczas wywiadówek
10 15-16 września 2022
czwartek-piątek
Akcja Sprzątanie świata dyrektor szkoły, nauczyciele biologii
i wychowania fizycznego
cała społeczność szkolna
11 II połowa września Dzień Pierwszaka wicedyrektor, wychowawcy klas pierwszych, Rada Młodzieżowa uczniowie klas pierwszych
12 II połowa września 2022 Próbna ewakuacja dyrektor szkoły,
wicedyrektor
Agata Nycz
uczniowie
i pracownicy szkoły
13 27-30 września 2022 Europejski Dzień Języków Obcych nauczyciele języków obcych społeczność szkolna
październik 1 I połowa października Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Młodzieżowej wicedyrektor społeczność szkolna
2 3-7 października 2022 Wymiana w Polsce uczniów i nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ „iGO ECO – Respect and Care about the Earth” dyrektor szkoły
Agnieszka Gemborys
nauczyciele
wybrani uczniowie
3 14 października 2022, piątek Dzień Edukacji Narodowej,
dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów
dyrektor szkoły,
zespół kierowniczy
4 14 października 2022, piątek
godz. 9.00
Szkolenie dla nauczycieli dyrektor szkoły
Katarzyna Ścisłowicz
nauczyciele
5 9-15 października 2022 Wymiana międzynarodowa we Włoszech w ramach programu Erasmus+ „Women Power – Raising Awareness” Anna Zarmutek wybrani uczniowie
6 II połowa października
– I połowa listopada
Targi edukacyjno-zawodowe dla uczniów klas trzecich
i czwartych, spotkania z absolwentami szkoły, promocja edukacji
Ruta Seidel
Agnieszka Pyrsch
Anita Dziewulska
uczniowie klas trzecich
i czwartych
7 Szkolne etapy olimpiad przedmiotowych nauczyciele przedmiotów chętni uczniowie
8 28 października 2022
piątek
Pamiętamy o zmarłych – wizyta na tyskich cmentarzach dyrektor szkoły,
Ruta Seidel,
Rada Młodzieżowa
społeczność szkolna
9 31 października 2022
poniedziałek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów dyrektor szkoły nauczyciele
listopad 1 9-10 listopada 2022
środa-czwartek
Szkolne obchody Święta Niepodległości dyrektor szkoły,
Lucyna Staniczek
społeczność szkolna
2 11 listopada 2022 piątek Udział w miejskich obchodach Święta Niepodległości dyrektor szkoły,
Jarosław Grabowski,
Rada Młodzieżowa
poczet sztandarowy
3 II połowa listopada Wywiadówka ogólnoszkolna wg odrębnego harmonogramu.
Prelekcja dla rodziców
dyrektor szkoły, wychowawcy klas, Jan Jończyk, Szymon Jurczyński
pedagodzy
i psycholog szkolny
rodzice uczniów wszystkich klas
4 Szkolne etapy olimpiad przedmiotowych
i interdyscyplinarnych. Konkursy przedmiotowe.
nauczyciele poszczególnych przedmiotów chętni uczniowie
5 30 listopada 2022 środa Andrzejki wicedyrektor,
Rada Młodzieżowa
uczniowie
6 Próbna matura wicedyrektor uczniowie klas czwartych
1 4-10 grudnia 2022 Wymiana międzynarodowa w Rumunii w ramach programu Erasmus+ „Women Power – Raising Awareness” Anna Zarmutek wybrani uczniowie
grudzień 2 do 5 grudnia 2022 Powiadomienie uczniów i pisemne powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych  i nagannych za I półrocze z przedmiotów nauczania  i zachowania nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas uczniowie i ich rodzice
3 5 grudnia 2022
poniedziałek
 Szkolny Dzień Wolontariusza.
Dzień Osób Niepełnosprawnych
Małgorzata Binias, Joanna Szamota, Aleksandra Kontny
ks. Piotr Nadrowski
uczniowie
4 6 grudnia 2022 wtorek Mikołajki wicedyrektor,
Rada Młodzieżowa
uczniowie
5 12-16 grudnia 2022 VII Kruczkowski Festiwal Nauki  Olga Ryguła, nauczyciele różnych przedmiotów uczniowie
6 20-22 grudnia 2022
wtorek – czwartek
 Jasełka i spotkania przedświąteczne uczniów
i pracowników szkoły
dyrektor szkoły,
zespół kierowniczy,
Natalia Nowosad
ks. Piotr Nadrowski
społeczność szkolna
7 do 22 grudnia 2022 Powiadomienie uczniów i pisemne powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze
z przedmiotów nauczania i zachowania
nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas uczniowie i ich rodzice
8 22 grudnia 2022, czwartek Zakończenie prac pisemnych w I półroczu nauczyciele
9 23 grudnia  2022 –
1 stycznia 2022
Zimowa przerwa świąteczna
styczeń 1 5 stycznia 2023, czwartek Zakończenie klasyfikacji w I półroczu nauczyciele
2 11-12 stycznia 2023
środa-czwartek
Dni Bezpiecznego Internetu nauczyciele informatyki uczniowie klas
I, II, III
3 12-13 stycznia 2023
czwartek-piątek
Apel ogólnoszkolny  –  podsumowanie I półrocza dyrektor szkoły, wicedyrektor,
Rada Młodzieżowa
społeczność szkolna
4 15 stycznia 2023 niedziela Zakończenie I półrocza
5 16 stycznia 2023 poniedziałek Rozpoczęcie II półrocza
6 16-29 stycznia  2023 Ferie zimowe
7 31 stycznia 2023 wtorek XX rocznica tragedii w Tatrach dyrektor szkoły,
wicedyrektor
Ruta Seidel,
Rada Mlodzieżowa
społeczność szkolna
luty 1 I połowa lutego Dni Śląskie Natalia Nowak społeczność szkolna
2 14 lutego 2023
wtorek
Walentynki wicedyrektor,
Rada Młodzieżowa
społeczność szkolna
3 Wydarzenie kulturalne
w Szkolnej Galerii Malarstwa i Grafiki
Olga Ryguła,              Wioletta Bojda, Joanna Szweda społeczność szkolna
4 21 lutego 2023 wtorek Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego nauczyciele języka polskiego uczniowie
klas I, II, III
marzec 1 14 marca 2023
wtorek
Światowy Dzień Liczby Pi Grzegorz Bartosz, Magdalena Goraus uczniowie
2 do 21 marca 2023 Powiadomienie uczniów i pisemne powiadomienie rodziców uczniów klas czwartych o grożących ocenach niedostatecznych i nagannych nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas czwartych uczniowie klas
czwartych
3 II połowa marca 2023 Miedzynarodowa wymiana młodzieży  w Bacau
w Rumunii w ramach projektu Erasmus+
„iGO ECO – Respect and Care about the Earth”
Agnieszka Gemborys wybrani uczniowie
4 21 marca 2023 wtorek Pierwszy Dzień Wiosny wicedyrektor,
Rada Młodzieżowa
uczniowie
5 26 marca
-1 kwietnia 2023
Wymiana międzynarodowa w Czechach w ramach programu Erasmus+ „Women Power – Raising Awareness” Anna Zarmutek wybrani uczniowie
6 27-29 marca 2023
poniedziałek-środa
Rekolekcje Wielkopostne ks. Piotr Nadrowski,
Natalia Nowosad
kwiecień 1 3-4 kwietnia 2023
poniedziałek-wtorek
Wywiadówki dla rodziców uczniów klas czwartych wychowawcy klas czwartych rodzice uczniów klas czwartych
2 do 6 kwietnia 2023, czwartek Powiadomienie uczniów i pisemne powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach końcowych
z przedmiotów nauczania i zachowania (klasy czwarte)
nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas czwartych uczniowie klas czwartych i ich rodzice
3 6-11 kwietnia 2023 Wiosenna przerwa świąteczna
4 13 kwietnia 2023 czwartek Światowy Dzień Zdrowia Lucyna Kałek,
Agata Nycz, nauczyciele biologii
uczniowie
5 14 kwietnia 2023 piątek Zakończenie prac pisemnych w klasach czwartych nauczyciele uczniowie klas
czwartych
6 18 kwietnia 2023
wtorek
 Dzień Otwarty Szkoły dyrektor szkoły, Elżbieta Pękała, zespół ds. promocji,
wszyscy nauczyciele
uczniowie  szkół podstawowych
7 19-20 kwietnia 2023
środa-czwartek
Spotkania z maturzystami: przypomnienie procedur
i organizacja egzaminu maturalnego
dyrektor szkoły uczniowie klas
czwartych
8 21 kwietnia 2023
piątek
Zakończenie klasyfikacji uczniów klas czwartych nauczyciele uczniowie klas
czwartych
9 28 kwietnia 2023
piątek
Zakończenie roku szkolnego klas czwartych dyrektor szkoły,
wicedyrektor
Ruta Seidel,
wychowawcy klas czwartych
uczniowie klas
czwartych
maj 1 2 maja 2023
wtorek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla uczniów
Szkolenie Rady Pedagogicznej
2 3 maja 2023
środa
Udział w miejskich obchodach
Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja
dyrektor szkoły,
Jarosław Grabowski
Rada Młodzieżowa
poczet sztandarowy
3 Egzamin maturalny wg harmonogramu ogłoszonego przez dyrektora CKE dyrektor szkoły absolwenci
4 Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
4, 5, 8, 9 maja 2023 roku
5 Udział w programie Trafny wybór prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tychach Jolanta Kaczkowska
Agnieszka Pyrsch
Anita Dziewulska
uczniowie klas drugich i trzecich
6 do 16 maja 2023 wtorek Powiadomienie uczniów  i pisemne powiadomienie rodziców o grożących ocenach niedostatecznych
i nagannych
nauczyciele uczniowie oraz  ich rodzice
7 II połowa maja Gala Talentów Joanna Szamota,
Anna Mirowska
uczniowie
8 29-30 maja 2023
poniedziałek-wtorek
Wywiadówki. Powiadomienie o przewidywanych ocenach rocznych z przedmiotów nauczania  i zachowania nauczyciele poszczególnych przedmiotów, wychowawcy klas uczniowie i ich rodzice
czerwiec 1 1 czerwca 2023 czwartek Rajd szkolny Agata Nycz, nauczyciele wychowania fizycznego uczniowie
2 7 czerwca 2023
środa
Zakończenie prac pisemnych klas pierwszych, drugich
i trzecich
nauczyciele uczniowie
3 9 czerwca 2023
piątek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Szkolenie dla nauczycieli
4 16 czerwca 2023 piątek Zakończenie klasyfikacji nauczyciele uczniowie
5 19-20 czerwca 2023
poniedziałek-wtorek
Dni Sportu i Bezpieczeństwa nauczyciele wychowania fizycznego uczniowie
7 23 czerwca 2023  piątek Zakończenie  zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2022/2023
dyrektor szkoły,
wicedyrektor,
Anna Łęszczak,
Anna Mirowska
społeczność szkolna