Wydawanie świadectw dojrzałości

  • 24 czerwca 2019

Wydawanie świadectw dojrzałości

469 253 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 4 lipca w salach 21/23  od godz. 11.00.