Wakacje czas zacząć ...

Wakacje czas zacząć …

  • 19 czerwca 2019

Wakacje czas zacząć …

1024 682 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

19 czerwca dobiegł końca rok szkolny 2018/2019. Były wyróżnienia i podziękowania dla uczniów, dyrekcji, grona pedagogicznego i rodziców za cały rok wspólnej pracy. Pani Dyrektor wraz z przewodniczącą Rady Rodziców panią Gizellą Dzięgielewską wręczyła nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce.
Dyplomami nagrodzono również uczniów za 100% frekwencją, wolontariat, działalność w Radzie Młodzieżowej, za udział w konkursach i zawodach sportowych. Jednym słowem podziękowań i nagród było wiele.
Na początku imprezy w części artystycznej wystąpiła Magdalena Mynarska i grupa taneczna pod dyrekcją pani Krystyny Charchut. A na jej koniec Rada Młodzieżowa w swoim wystąpieniu złożyła podziękowania dyrekcji, nauczycielom, a wszystkim koleżankom i kolegom życzyła udanych i słonecznych wakacji, a także dużo odpoczynku.
Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkania z wychowawcami. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców swoje świadectwa.

Po całym roku wytężonej nauki i pracy pedagogicznej, dydaktycznej i wychowawczej nadszedł czas długo wyczekiwanych wakacji 🙂

Zdjęcia

Zdjęcia: Mirosław Przybulski i Mateusz Adamus