Wyróżnienia dla studentek – absolwentek Kruczka

  • 19 czerwca 2019

Wyróżnienia dla studentek – absolwentek Kruczka

811 371 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

W środę 19 czerwca 2019 roku w Katowicach miała miejsce wyjątkowa uroczystość wręczenia Wyróżnień JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla wybitnych studentów i doktorantów. Wyróżnienia przyznane są osobom wykazującym się zaangażowaniem, wytrwałością i pomysłowością w inicjowaniu i wspieraniu życia studenckiego, a także w działalności społecznej, dobroczynnej, kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i popularnonaukowej.

W tym roku kapituła konkursowa, której przewodniczy prorektor ds. kształcenia i studentów Uniwersytetu Śląskiego prof. Ryszard Koziołek, wyłoniła 33 studentów i doktorantów uniwersytetu. Wśród wyróżnionych znalazły się dwie absolwentki naszej szkoły: studentka III roku geografii na Wydziale  Nauk o Ziemi UŚ Teresa Bojdoł oraz doktorantka IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŚ Katarzyna Darowska-Szczepanek.

Obie Panie oprócz sukcesów naukowych mają na swoim koncie wiele przedsięwzięć na rzecz społeczności studenckiej, organizację różnych projektów i konferencji, są też autorkami publikacji.

Społeczność Kruczka reprezentowała na gali pani dyrektor Joanna Wojtynek, która w imieniu nauczycieli i uczniów serdecznie gratulowała nagrodzonym studentkom.