• osmosis-logo

  • osmosis-logo

Terminy

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI zgodnie z Decyzją Śląskiego Kuratora Oświaty

Nr OA-OR 110.1.2.2018 z dnia 13 stycznia 2018 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkól ponadgimnazjalnych

Termin Wydarzenie
od  18 maja do

19 czerwca 2018r.

(do godz. 1530)

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
od 22 do 26 czerwca 2018 r.  (do godz. 1530) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do liceum o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
do 5 lipca 2018 r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum
6 lipca 2018 r.             Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
od 6 do 12 lipca 2018r.  (do godz. 1530) Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania dziecka do liceum
13 lipca 2018r.           Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły
od 13 do 19 lipca 2018r. Składanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy w przypadku nieprzyjęcia kandydata do liceum.

Dalsze postępowanie odwoławcze – zgodnie z ustawą o systemie oświaty

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ DOTYCZĄCYCH REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ

(W PRZYPADKU WOLNYCH MIEJSC)

Termin Wydarzenie
od  13 do 17 lipca 2018 r.  Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
do 9 sierpnia 2018 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do liceum
10 sierpnia 2018r.
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
do 13 sierpnia 2018 r.

 

Potwierdzanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli uczęszczania dziecka do liceum
14 sierpnia 2018 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły