Profile - 3-letnie liceum

PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LICEUM TRZYLETNIE

Nazwa oddziału (klasy) Przedmioty rozszerzone Język obcy wiodący
C

„biologiczno-chemiczna”

biologia
chemia
angielski
D

„angielski plus” z innowacją pedagogiczną

oraz przygotowaniem do matury na poziomie dwujęzycznym z języka angielskiego

język angielski

wiedza o społeczeństwie lub matematyka

jeden z przedmiotów do wyboru:

historia

geografia

biologia

fizyka

angielski
E

„matematyka plus”

z innowacją pedagogiczną

matematyka
fizyka lub chemia

jeden z przedmiotów do wyboru:

język angielski

biologia

historia

angielski

Drugi język obcy we wszystkich klasach będzie realizowany w grupach międzyoddziałowych.

Wyboru dokonuje się spośród języków: niemieckiego i francuskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest utworzenie grup kontynuacyjnych.

Uczniowie, którzy będą realizować język angielski na poziomie rozszerzonym, muszą wykazać się udokumentowaną znajomością tego języka na poziomie III 1

(wystarczy wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum).

Uczniowie klas I d i I e realizują trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Realizacja trzeciego przedmiotu rozszerzonego może odbywać się w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych liczących średnio 20 osób.