• osmosis-logo

  • osmosis-logo

Profile

Planowane oddziały w roku szkolnym 2018/2019
 

Nazwa oddziału (klasy) Przedmioty rozszerzone Język obcy wiodący
C
„biologiczno-chemiczna”
biologia
chemia
angielski
D
„angielski plus”
z przygotowaniem
do matury
na poziomie dwujęzycznym
z języka angielskiego
język angielski
wiedza o społeczeństwie lub matematyka
jeden z przedmiotów do wyboru:
historia  biologia  geografia  fizyka
angielski
E
„matematyka plus”
matematyka
fizyka lub chemia
jeden z przedmiotów do wyboru:
język angielski
biologia
historia
angielski

 

Drugi język obcy we wszystkich klasach będzie realizowany w grupach międzyoddziałowych.

Wyboru dokonuje się spośród języków: niemieckiego i francuskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest utworzenie grup kontynuacyjnych. 

Uczniowie, którzy będą realizować język angielski na poziomie rozszerzonym,muszą wykazać się udokumentowaną znajomością tego języka na poziomie III 1 (wystarczy wpis na świadectwie ukończenia gimnazjum).

Uczniowie klas I d i I e realizują trzy przedmioty na poziomie rozszerzonym.

Realizacja trzeciego przedmiotu rozszerzonego może odbywać się w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych liczących średnio 20 osób.

W przypadku dużej ilości chętnych istnieje możliwość otwarcia dodatkowych oddziałów.