Profile - 4-letnie liceum

PLANOWANE ODDZIAŁY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

LICEUM CZTEROLETNIE

Nazwa oddziału (klasy) Przedmioty rozszerzone Język obcy wiodący
C-N

„biologiczno-chemiczna”

biologia
chemia
angielski
D1-N

„angielski plus”

z innowacją pedagogiczną

oraz

przygotowaniem do matury na poziomie dwujęzycznym z języka angielskiego

 

język angielski

wiedza o społeczeństwie

historia

angielski
D2-N

„angielski plus”

z innowacją pedagogiczną

oraz

przygotowaniem do matury na poziomie dwujęzycznym z języka angielskiego

 

język angielski

matematyka

geografia

angielski
E-N

„matematyka plus”

z innowacją pedagogiczną

matematyka
fizyka

język angielski

angielski

Drugi język obcy we wszystkich klasach będzie realizowany w grupach międzyoddziałowych.

Wyboru dokonuje się spośród języków: niemieckiego i francuskiego na poziomie podstawowym. Możliwe jest utworzenie grup kontynuacyjnych.

Uczniowie, którzy będą realizować język angielski na poziomie rozszerzonym, muszą wykazać się udokumentowaną znajomością tego języka na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.