IB learner profile

Profil ucznia oddziału międzynarodowego:

  • inquirers – uczeń dociekliwy
  • knowledgeable – uczeń wykształcony/wyposażony w wiedzę
  • thinkers – uczeń myślący
  • communicators – uczeń komunikatywny
  • principled – uczeń kierujący się zasadami
  • open-minded – uczeń otwarty/o chłonnym umyśle
  • risk-takers – uczeń podejmujący ryzyko
  • caring – uczeń troskliwy, okazujący empatię, współczucie i szacunek wobec innych
  • reflective – uczeń refleksyjny
  • balanced – uczeń zrównoważony, który rozumie istotę intelektualnej, fizycznej i emocjonalnej równowagi