Plan nauczania

  planowana liczba godzin tygodniowo klasa I klasa II klasa III (program IB) klasa IV (program IB)
podst rozsz podst rozsz podst rozsz podst rozsz
obowiązkowe i nieobowiązkowe zajęcia edukacyjne język polski 4 2 4 2        
język angielski 3+1j 2 3 3        
język obcy nowożytny do wyboru (niemiecki, francuski, włoski) 2+1j   2+1j          
filozofia 1              
historia 2+1j   2+1j      
historia i teraźniejszość 2   1          
biznes i zarządzanie  1   1          
geografia 1+1j   2          
biologia 1   2          
chemia 1   2          
fizyka 1   1+1j        
matematyka 3+2j   4+1j          
informatyka 1   1          
wychowanie fizyczne 3   3   3   3  
edukacja dla bezpieczeństwa 1              
godziny z wychowawcą 1    1   1   1  
religia 2   2   2   2  
etyka 1   1   1   1  
wychowanie do życia w rodzinie 0,5   0,5   0,5      
doradztwo zawodowe 10 godzin
zajęcia przygotowujące do programu IB): filozofia programu IB przygotowanie do TOK, the natural sciences 1   2  
  przydzielona liczba godzin 32,5+6j 4r 34,5+4j 5r    5  
IB DP gr. I język polski         4 6 4 6
gr. II język obcy         4 6 4 6
gr. III historia / geografia /filozofia         4 6 4 6
gr. IV  chemia / biologia / fizyka         4 6 4 6
gr. V matematyka         4 6 4 6
gr. VI jeden z przedmiotów z grup II-IV         4 6 4 6
TOK         2 2
CAS         2 2