Komunikaty bieżące

Zyczenia-wielkanocne.-Kartka-z-zyczeniami-wielkanocnymi-na-tle-tulipanow.……………………………………………………………………………………..

Wesolych-Swiat-Kartka-z-zyczeniami-swiatecznymi-od-spolecznosci-kruczkowskiej-na-swieta……………………………………………………………………………………..

Organizacja zajęć w dniu 12 listopada 2021 roku

Godz. 10.30-12.00

L.p. Nauczyciel Tematyka zajęć Nr sali
1. Alina Krzyżanowska Dyżur w bibliotece Biblioteka, czytelnia szkolna
2. Anna Łęszczak Projekcja i dyskusja na temat filmu „Pi”. 26
3. Anna Pikuła Konsultacje z języka polskiego 46
4. Ruta Seidel Realioznawstwo Niemiec. 70
5. Katarzyna Ścisłowicz Kultura i sztuka –  „Big Eyes” – film w oryginalnej wersji językowej. 66
6. Joanna Wojtynek Konsultacje z matematyki 64

 

……………………………………………………………………………………..

 

Harmonogram wywiadówek

6 września 2021 roku

klasy pierwsze

  • Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych – godz.17.00 – duża sala gimnastyczna
  • Spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz. 17.45
KLASA WYCHOWAWCA SALA
1c mgr Angelika Ostrowska 46
1e mgr Marcin Nycz 36

 klasy drugie i trzecie

  • Spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz. 17.30
KLASA WYCHOWAWCA SALA
2c mgr Anna Pikuła 48
3ce-n mgr Małgorzata Pawlik-Pszczółka 37

 Harmonogram wywiadówek

7 września 2021 roku

 klasy pierwsze

  • Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych – godz.17.00 – duża sala gimnastyczna
  • Spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz. 17.45
KLASA WYCHOWAWCA SALA
1d1 mgr Anna Kęsoń-Firlej i mgr Iwona Wrzos-Stefan 75
1d2 mgr Katarzyna Ścisłowicz 66
1d3 mgr Magdalena Goraus 29

 klasy drugie

  • Spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz. 17.30
KLASA WYCHOWAWCA SALA
2d1 mgr Anna Zarmutek 46
2d2 mgr Anita Dziewulska 48

 Harmonogram wywiadówek

8 września 2021 roku, godz. 17.30

klasy drugie i trzecie liceum czteroletniego

KLASA WYCHOWAWCA SALA
2e mgr Grzegorz Bartosz 29
3d1-n mgr Olga Ryguła 32
3d2-n mgr Agata Nycz 23
3e-n mgr Iwona Pająk-Szydlak 57

 9 września 2021 roku, godz. 17.00 

klasy trzecie liceum czteroletniego

KLASA WYCHOWAWCA SALA
3c-n mgr Jolanta Kaczkowska 21

 Harmonogram wywiadówek

klasy trzecie liceum trzyletniego

  • Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas trzecich na temat procedur i organizacji egzaminu maturalnego 17.00 – duża sala gimnastyczna
  • Spotkania rodziców z wychowawcami klasy – godz. 17.45
KLASA WYCHOWAWCA SALA
3c mgr Ruta Seidel 70
3e mgr Agnieszka Gemborys 64
  • Spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami uczniów klas trzecich na temat procedur i organizacji egzaminu maturalnego 18.00 – duża sala gimnastyczna
  • Spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz. 18.45
KLASA WYCHOWAWCA SALA
3d1 mgr Agnieszka Drong 69
3d2 mgr Anna Łęszczak 26

 

……………………………………………………………………………………..

Harmonogram wywiadówek
wtorek  8.06.2021 środa  9.06.2021 czwartek  10.06.2021
klasa godzina klasa godzina klasa godzina
1d1 17.30 1d2 18.00 1c 17.00
1e 18.00 2e 17:00 2 e-n 17.30
2c 17.30 2d1-n 17.30
2c-n 17.30
2ce-n 17.30
2d1 17.30
2d2 17.00

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

GODZINY PRACY SEKRETARIATU W CZASIE WAKACJI:

1-10.07.2020r.           8.00-15.00

11-30.07.2020r.        9.00-13.00

31.07-4.08.2020r.     8.00-15.00

5.08.-10.08.2020r.    9.00-13.00

11.08-31.08.2020r.   8.00-15.00

……………………………………………………………………………………..

Biblioteka szkolna w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 była zamknięta. Od 1 czerwca 2020 r.  wznawia swoją działalność.

Procedura organizacji pracy biblioteki szkolnej.

……………………………………………………………………………………..

 

Harmonogram konsultacji przedmiotowych dla uczniów klas
pierwszych i drugich w okresie od 1.06 2020 roku do 19 czerwca 2020 roku
z wyłączeniem dni: 8, 9, 10, 11, 12, 15 czerwca 2020 roku

1. W konsultacjach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej
2. Liczba uczniów w grupie nie może przekroczyć 10 osób
3. Plan konsultacji może ulec zmianie ze względu na liczbę udostępnionych pomieszczeń szkolnych
4. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konsultacjach bezpośrednio nauczycielowi prowadzącemu zajęcia do godz. 12.00 poprzedniego dnia
5. Przed rozpoczęciem konsultacji uczniowie przekazują nauczycielowi podpisany przez rodziców wniosek przygotowany przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach
6. Nauczyciel prowadzący czeka na uczniów przy odpowiednim wejściu do budynku szkoły
7. Nauczyciel ma prawo odmówić udziału w zajęciach uczniowi, który wcześniej tego nie zgłosił, jeśli liczba uczniów w grupie przekroczyłaby 10 osób
8. W przypadku braku zgłoszeń uczniów konsultacje nie odbędą się
9. Sytuacje opisane w punkcie 7 i 8 nauczyciel zgłasza dyrektorowi szkoły
10. W przypadku większej liczby chętnych uczniów na konsultacje zostanie utworzona dodatkowa grupa

HARMONOGRAM

PROCEDURA

……………………………………………………………………………………..

 

W związku z aktualną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z rekomendacjami Głównego Inspektora Sanitarnego

oraz Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dot. odwołania imprez masowych, 

Dzień Otwarty dla kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego w Tychach zaplanowany na 28 kwietnia 2020 r. 

nie odbędzie się ?

to jednak

Serdecznie zapraszamy

wszystkich KANDYDATÓW do składania dokumentów do naszego liceum ?

 

…………………….

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych życzą Dyrekcja i Nauczyciele 🙂

 

……………………………………………………………………………………..

Wywiadówki podsumowujące pracę w I półroczu roku szkolnego 2019/2020 

klasy pierwsze 12 lutego 2020 roku

godz. 17.00 wykład dla rodziców „Jak rozpoznać czy dziecko miało kontakt z narkotykami i dopalaczami” prowadzony przez panią Janinę Goj ze Stowarzyszenia „Trzeźwość Życia w Tychach”, świetlica szkolna

godz. 18.00 spotkania z wychowawcami w klasach

KLASA WYCHOWAWCA SALA
1 c-n mgr Jolanta Kaczkowska 21
1 ce-n mgr Natalia Nowak 37
1 d1-n mgr Olga Ryguła 32
1 d2-n mgr Agnieszka Koszyk 23
1 e-n mgr Marcin Nycz 29
1 c mgr Anna Mirowska 43
1 d1 mgr Agnieszka Drong 69
1 d2 mgr Anna Łęszczak 26
1 e mgr Agnieszka Gemborys 64

 

Wywiadówki podsumowujące pracę w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

klasy drugie 6 lutego 2020 roku

godz. 17.30 spotkania z wychowawcami w klasach

godz. 18.00 spotkanie studniówkowe dla zainteresowanych rodziców

KLASA WYCHOWAWCA SALA
2 c mgr Małgorzata Bartosik 48
2 d1 mgr Iwona Wrzos-Stefan 75
2 d2 mgr Katarzyna Ścisłowicz 66
2 e1 mgr Lucyna Staniczek 34
2 e2 mgr Jan Ryl 73

Wywiadówki podsumowujące pracę w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

klasy trzecie

 11 lutego 2020 roku

godz. 17.00 spotkania z wychowawcami w klasach

KLASA WYCHOWAWCA SALA
3 c2 mgr Lucyna Kałek 21
3 d2 mgr Ruta Seidel 70
3 e2 mgr Grzegorz Bartosz 23

12 lutego 2020 roku

godz. 17.00 spotkania z wychowawcami w klasach

KLASA WYCHOWAWCA SALA
3 c1 mgr Elżbieta Pękała 51
3 d1 mgr Agnieszka Pyrsch 63
3 e1 mgr Aleksandra Juranek 46

 

…………………….

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

Msza w kościele Św. Rodziny w Tychach godz. 9.00
Uroczystość w szkole
godz. 10.00 – klasy drugie i trzecie
godz. 11.00 – klasy pierwsze liceum trzyletniego i   liceum czteroletniego

 

Wydawanie świadectw dojrzałości odbędzie się 4 lipca w salach 21/23  od godz. 11.00