International Baccalaureate, dawniej International Baccalaureate Organization (IBO) to fundacja edukacyjna założona w 1968 roku w Genewie. Obecnie współpracuje z ponad 5400 szkołami ze 159 krajów świata. Oferuje cztery programy edukacyjne: Primary Years Programme (dla uczniów w wieku od 3 do 12 lat), Middle Years Programme (dla uczniów w wieku od 11 do 16 lat) oraz Diploma Programme i Career-related Progarmme (oba dla uczniów w wieku od 16 do 19 lat). Obecnie w programach IB bierze udział około dwóch milionów uczniów na całym świecie.

Matura międzynarodowa (IB Diploma Programme) to część międzynarodowego programu edukacyjnego, do którego przystąpiło nasze liceum. Jest to dwuletni program nauczania na poziomie liceum ogólnokształcącego realizowany w całości w języku angielskim. W programie tym uczestniczy 3421 szkół w 157 krajach.

W Polsce program matury międzynarodowej realizowany jest od 1993 roku. Nauka w systemie IB jest w szkołach publicznych w większości przypadków nieodpłatna. Realizuje ją 55 polskich szkół.

Program IB Diploma Programme składa się z kilku elementów, których realizacja jest konieczna do uzyskania dyplomu matury międzynarodowej. Pierwszym wymaganiem jest nauka sześciu wybranych przez ucznia przedmiotów i przystąpienie do egzaminu maturalnego z każdego z nich. Grupy przedmiotowe obrazuje następujący diagram:

Diagram-IB-zalozenia-klasy-IBWybór   przedmiotu   i   jego   poziomu   zależy   od   zainteresowań   i uzdolnień   kandydatów   oraz   ich   dalszych   planów   edukacyjnych.   Przed wyborem powinna odbyć się konsultacja z nauczycielami przedmiotów oraz szkolnym doradcą zawodowym/psychologiem.

Uczeń wybiera 6 przedmiotów (po jednym z każdej z sześciu grup przedmiotowych), których uczy się przez cały dwuletni cykl. Wymagane jest, aby wybrać:

  • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym Higher Level – HL (6 godzin tygodniowo)
  • 3 lub 2 przedmioty na poziomie podstawowym Standard Level – SL (4 godziny tygodniowo)