Przy stole młodzież na stole praca, zapisany ekologicznymi propozycjami biały brystol, projekt Erasmus