Drużyna opozycji składająca się z uczniów klasy 3d1n podczas debaty oksfordzkiej dla uczniów klas drugich