Wolne miejsca w klasie 1m z maturą międzynarodową

  • 21 grudnia 2022

Wolne miejsca w klasie 1m z maturą międzynarodową

1024 1024 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Wolne miejsca w klasie 1m z maturą międzynarodową

W styczniu 2023 roku przeprowadzona zostanie rekrutacja na wolne miejsca do klasy 1m z maturą międzynarodową.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia pisemne na adres I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach, 43-100 Tychy, ul. Korczaka 6, z dopiskiem „rekrutacja do oddziału międzynarodowego”.

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz egzaminu ósmoklasisty.

Test kompetencji językowych dla kandydatów zostanie przeprowadzony 3 stycznia 2023 roku o godzinie 15.00. Rozmowy kwalifikacyjne dla osób, które uzyskają minimum 50% z testu kompetencji językowych rozpoczną się 4 stycznia 2023 roku o godzinie 15.00