Kim właściwie jest Hrabia Henryk?

  • 22 czerwca 2022

Kim właściwie jest Hrabia Henryk?

150 150 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Zuzanna Śliwka

Kim właściwie jest Hrabia Henryk?

Hrabia Henryk jest głównym bohaterem dramatu pod tytułem NieBoska komedia autorstwa Zygmunta Krasińskiego. Hrabia wywodzi się z arystokratycznej rodziny, kiedyś bogatego i wiele znaczącego rodu, jest mężem Marii oraz ojcem Jerzego inaczej zwanego Orciem.

Charakterystyka bohatera

Hrabia, zwany także Mężem lub Panem Młodym, wywodzi się z arystokratycznego rodu. Jednak pomimo dorosłego wieku nie do końca może sam o sobie decydować. Na jego ślub z Marią wpłynęły siły anielskie, co ma związek z biografią Krasińskiego, który był kontrolowany przez ojca. Krótko po zawarciu małżeństwa hrabia zaczyna rozumieć, że popełnił błąd. Żałuje, że związał się z kobietą, a tym samym zdradził poezję. Mąż jest tak naprawdę poetą, jednak nie jest natchniony przez Boga. Poezja, Dziewica, za którą podąża, okazuje się dziełem Szatana. Hrabia Henryk jest złym wierszopisem, nie spełnia swojej roli, nie potrafi się do końca poświęcić sztuce,  co powoduje, że ta doprowadza go do klęski.

Można tak naprawdę powiedzieć, że hrabia Henryk jest niezdecydowany, a także ciągle mu coś nie odpowiada. Kiedy po ślubie żałuje swojej decyzji dotyczącej poezji, zarzuca Marii, że nie jest ona poetką, dlatego nie może go całkowicie zrozumieć, natomiast on nie może jej całkowicie kochać. Gdy jednak po swojej wielkiej klęsce wraca do domu i dowiaduje się, że jego żona została poetką, a jego syn również nim w przyszłości będzie, po raz kolejny jest niepocieszony. Wręcz na siłę próbuje zmienić swojego syna, który jest poetą natchnionym, tak aby mógł spełnić jego oczekiwania.

Kolejną cechą hrabiego jest to, że jest on osamotniony. Ze względu na to, że chciał  zostać poetą, nie potrafił cieszyć się przyziemnymi sprawami, takimi jak na przykład życie rodzinne. Wszystko to miało związek z jego zamiłowaniem do poezji, dlatego poniekąd możemy go nazwać romantycznym poetą. Tacy poeci czuli się zwykle niezrozumiani przez społeczeństwo, ponieważ potrafili odczuwać więcej niż inni. Sprawy materialne, przyziemne nie przynosiły im zbyt dużo szczęścia tak samo, jak i hrabiemu. Przejawem jego samotności  może być także fakt, że podczas rewolucji spotykał się z niewdzięcznością i niezrozumieniem swoich towarzyszy.

Hrabia Henryk jako bohater romantyczny

Jednym z dowodów na to, że hrabia jest bohaterem romantycznym jest fakt, że jest on wewnętrznie rozdarty. Nie potrafi wybrać, czy woli oddać się poezji czy życiu rodzinnemu. W konsekwencji tego z żadnej roli nie wywiązuje się całkowicie. Działanie hrabiego jest także kierowane wyborami ideowymi. Podczas rewolucji staje po stronie wyznawanych przez siebie „wysokich” idei, mianowicie broni starego porządku świata, wykazuje się miłością do swojej warstwy społecznej. Nasz bohater jest także zdolny do poświęcenia na rzecz innych, co udowadnia podczas walk rewolucyjnych.

Podsumowując, hrabia jest niezdecydowany, nie do końca wie, czego oczekuje od życia. Takie zachowanie ma bezpośredni wpływ na jego rodzinę, przyczynia się do śmierci żony oraz syna. Z tego powodu nie chciałabym mieć takiej osoby w swoim otoczeniu.