Odbiór świadectw dojrzałości

  • 30 czerwca 2021

Odbiór świadectw dojrzałości

899 523 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Odbiór świadectw dojrzałości

Świadectwa dojrzałości i ich odpisy będziemy wydawać 5 lipca br. od godziny 11.00 w holu przy świetlicy:

klasy 3d1, 3d2, 3e2 – wejście od świetlicy

klasy 3c, 3e1 oraz absolwenci – wejście od strony boiska.

Razem ze świadectwami będzie można odebrać inne dokumenty, np. wyniki egzaminu gimnazjalnego i świadectwo ukończenia gimnazjum.

Jeśli ktoś nie będzie mógł odebrać dokumentów 5 lipca może zrobić to w późniejszym terminie w sekretariacie szkoły.

Dokumenty może odebrać za zdającego osoba upoważniona. Musi mieć ze sobą podpisane przez zdającego upoważnienie, o treści „upoważniam Panią/Pana… legitymującego się dowodem osobistym nr… wydanym przez … do odbioru mojego świadectwa dojrzałości oraz innych dokumentów takich, jak…..”.

Upoważnienie nie musi być potwierdzone notarialnie.

5 lipca br. w godzinach 08:0010:00 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę wyniki.edu.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną. Obowiązują hasła i loginy otrzymane w szkole.