WAŻNE INFORMACJE W ZWIĄZKU ZE STRAJKIEM NAUCZYCIELI

  • 4 kwietnia 2019
600 339 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Szanowni Rodzice

Na polecenie Śląskiego Kuratora Oświaty zamieszczamy otrzymane pismo.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Niezależnie od stanowiska MEN, oceniając realne możliwości naszej szkoły,  a jednocześnie mając na uwadze odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zapoznanie się z pismem dyrektora Miejskiego Centrum Oświaty na temat możliwej do zrealizowania w mieście Tychy organizacji pracy szkół i przedszkoli w czasie strajku.

Pismo Dyrektora MCO w Tychach

Jednocześnie przedstawiamy zestawienie oferowanych przez miejskie instytucje kultury i sportu dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży.

Oferta miasta na czas strajku nauczycieli.xlsx-1

ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO-OPIEKUŃCZE W ILO

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych 8 kwietnia

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych 9 kwietnia

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych 10 kwietnia

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych 11 kwietnia

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych 12 kwietnia

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekuńczych 15 kwietnia

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych 16 kwietnia

Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych 17 kwietnia

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekunczych 24 kwietnia

Organizacja zajęć wychowawczo-opiekunczych 25 kwietnia