Powróciliśmy z Francji

  • 15 marca 2019
960 720 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

W dniach od 7 do 14 marca 2019 roku dwunastu uczniów naszej szkoły brało udział w projekcie wymiany francusko-niemiecko-polskiej w Noyant la Gravoyère. Wymianę pozaszkolną przygotowało liceum Bourg Chevreau w Segré en Anjou Bleu we Francji. Uczestnicy brali udział w animacjach językowych, w warsztatach tańca i sztuki, w zajęciach w Centrum Europejskim w Angers, zwiedzali także miasta Angers oraz urokliwe Segré. Mogli także porozmawiać z migrantami oraz z dziećmi migrantów min. z Polski, Kolumbii, Włoch i Rumunii. Projekt wymiany został sfinansowany przez Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Młodzieży towarzyszyły panie Jolanta Kaczkowska i Ruta Seidel.