Hasła dla MATURZYSTÓW

Hasła dla maturzystów

  • 24 lutego 2019

Hasła dla maturzystów

1024 682 I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego w Tychach

Informujemy, że Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie uruchomiła serwis dla uczniów i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego 2019.

Serwis będzie dostępny do 5 marca br. poprzez link na stronie http://www.oke.jaworzno.pl (SERWISY->serwis maturzysty). Celem serwisu jest umożliwienie weryfikacji danych osobowych i egzaminacyjnych przez samych zainteresowanych.

Hasła do serwisu absolwenci mogą odebrać w sekretariacie szkoły, uczniowie u swoich wychowawców.

Jeżeli zdający stwierdzi błąd w swoich danych osobowych i egzaminacyjnych, powinien ten fakt niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły.