Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 1 c » 1 d1 » 1 d2 » 1 e1 » 1 e2 » 2 c1 » 2 c2 » 2 d1 » 2 d2 » 2 e1 » 2 e2 » 3 c » 3 d1 » 3 d2 » 3 e

Klasa 1 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 język francuski
1 c/e1 fran p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
1 c/e1 niem p - Ryl J. (73)
język niemiecki
1 c niem k - Seidel R. (70)
język francuski
1 c/e1 fran p - Kaczkowska J. (21)
wychowanie do życia w rodzinie
1 c wżr - Binias M. (51)
2 08:55-09:40 język niemiecki
1 c/e1 niem p - Ryl J. (73)
język niemiecki
1 c niem k - Seidel R. (70)
matematyka
1 c - Batko J. (29)
język francuski
1 c/d1/e1 fran k - Kaczkowska J. (21)
historia
1 c - Staniczek L. (34)
historia
1 c - Staniczek L. (34)
3 09:50-10:35 język polski
1 c - Bartosik M. (48)
chemia
1 c gr.1 - Opyrchał A. (43)
język angielski
1 c gr.2 - Pająk-Szydlak I. (64)
podstawy przedsiębiorczości
1 c - Kaczkowska J. (21)
język angielski
1 c gr.1 - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
1 c gr.2 - Opyrchał A. (57)
zajęcia z wychowawcą
1 c - Bartosik M. (48)
4 10:50-11:35 religia
1 c rel - Wojszczyk P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_1
1 c rel nie - Kaczkowska J. (28 - czytelnia)
wychowanie fizyczne
1 c/d2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 c wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
język angielski
1 c gr.1 - Pająk-Szydlak I. (63)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 c gr.2 - Nycz M. (57)
geografia
1 c - Wrzos-Stefan I. (75)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 c gr.1 - Nycz M. (57)
język angielski
1 c gr.2 - Pająk-Szydlak I. (70)
5 11:45-12:30 chemia
1 c - Opyrchał A. (43)
wychowanie fizyczne
1 c/d2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 c wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
język angielski
1 c gr.1 - Pająk-Szydlak I. (57)
biologia
1 c gr.2 - Pękała E. (51)
język polski
1 c - Bartosik M. (48)
biologia
1 c gr.1 - Pękała E. (51)
język angielski
1 c gr.2 - Pająk-Szydlak I. (70)
6 12:50-13:35 matematyka
1 c - Batko J. (29)
religia
1 c rel - Wojszczyk P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_1
1 c rel nie - Kaczkowska J. (28 - czytelnia)
geografia
1 c - Wrzos-Stefan I. (75)
wychowanie fizyczne
1 c/d2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 c wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 c - Nycz M. (57)
7 13:45-14:30 matematyka
1 c - Batko J. (29)
wiedza o kulturze
1 c - Ryguła O. (32)
język polski
1 c - Bartosik M. (48)
język francuski
1 c/d1/e1 fran k - Kaczkowska J. (21)
podstawy przedsiębiorczości
1 c - Kaczkowska J. (21)
8 14:40-15:25 biologia
1 c - Pękała E. (51)
język polski
1 c - Bartosik M. (48)
9 15:35-16:20 wiedza o kulturze
1 c - Ryguła O. (32)

Klasa 1 d1 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 wychowanie do życia w rodzinie
1 d1 wżr - Binias M. (28 - czytelnia)
matematyka
1 d1 - Łęszczak A. (48)
język polski
1 d1 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
wiedza o społeczeństwie
1 d1 - Ryguła O. (32)
2 08:55-09:40 geografia
1 d1 - Wrzos-Stefan I. (75)
religia
1 d1 rel - Wojszczyk P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_2
1 d1 rel nie - Kaczkowska J. (28 - czytelnia)
język francuski
1 c/d1/e1 fran k - Kaczkowska J. (21)
wiedza o społeczeństwie
1 d1 - Ryguła O. (32)
język polski
1 d1 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
3 09:50-10:35 religia
1 d1 rel - Wojszczyk P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_1
1 d1 rel nie - Juranek A. (28 - czytelnia)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 d1 - Nycz M. (57)
geografia
1 d1 - Wrzos-Stefan I. (75)
matematyka
1 d1 - Łęszczak A. (31)
język angielski
1 d1 gr.1 mat - Drong A. (69)
język angielski
1 d1 gr.2 wos - Pająk-Szydlak I. (57)
4 10:50-11:35 edukacja dla bezpieczeństwa
1 d1 - Nycz M. (57)
język angielski
1 d1 gr.1 mat - Drong A. (69)
język angielski
1 d1 gr.2 wos - Pająk-Szydlak I. (57)
język polski
1 d1 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
matematyka
1 d1 - Łęszczak A. (31)
matematyka
1 d1 - Łęszczak A. (31)
5 11:45-12:30 historia
1 d1 - Staniczek L. (34)
wiedza o kulturze
1 d1 - Ryguła O. (32)
język polski
1 d1 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
język angielski
1 d1 gr.1 mat - Pająk-Szydlak I. (57)
język angielski
1 d1 gr.2 wos - Drong A. (69)
podstawy przedsiębiorczości
1 d1 - Kaczkowska J. (21)
6 12:50-13:35 wiedza o kulturze
1 d1 - Ryguła O. (32)
zajęcia z wychowawcą
1 d1 - Wrzos-Stefan I. (75)
podstawy przedsiębiorczości
1 d1 - Kaczkowska J. (21)
język angielski
1 d1 gr.1 mat - Pająk-Szydlak I. (57)
język angielski
1 d1 gr.2 wos - Drong A. (69)
historia
1 d1 - Staniczek L. (34)
7 13:45-14:30 wychowanie fizyczne
1 d1/e1 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 d1/e1 wf-dz - Nycz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
1 d1 wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
język francuski
1 d1 fran p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
1 d1 niem k - Seidel R. (70)
wychowanie fizyczne
1 d1/e1 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 d1/e1 wf-dz - Nycz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
1 d1 wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
język francuski
1 c/d1/e1 fran k - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
1 d1 niem k - Seidel R. (70)
język angielski
1 d1 gr.1 mat - Pająk-Szydlak I. (57)
8 14:40-15:25 język francuski
1 d1 fran p - Kaczkowska J. (21)
wychowanie fizyczne
1 d1/e1 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 d1/e1 wf-dz - Nycz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
1 d1 wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
9 15:35-16:20 język angielski
1 d1 gr.2 wos - Pająk-Szydlak I. (57)

Klasa 1 d2 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 matematyka
1 d2 - Łęszczak A. (36)
język polski
1 d2 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
język angielski
1 d2 gr.1 niem p - Ścisłowicz K. (66)
język angielski
1 d2 gr.2 niem k - Koszyk A. (26)
matematyka
1 d2 - Łęszczak A. (29)
etyka
1 d1/d2/e1/e2 etyka - Pawlik-Pszczółka M. (37)
2 08:55-09:40 matematyka
1 d2 - Łęszczak A. (36)
język angielski
1 d2 gr.1 niem p - Ścisłowicz K. (66)
język niemiecki
1 d2 gr.2 niem k - Seidel R. (70)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 d2 - Nycz M. (57)
geografia
1 d2 - Wrzos-Stefan I. (75)
edukacja dla bezpieczeństwa
1 d2 - Nycz M. (57)
3 09:50-10:35 język niemiecki
1 d2 gr.1 niem p - Seidel R. (70)
język angielski
1 d2 gr.2 niem k - Koszyk A. (26)
religia
1 d2 rel - Wojszczyk P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_2
1 d2 rel nie - Juranek A. (28 - czytelnia)
wiedza o kulturze
1 d2 - Ryguła O. (32)
język polski
1 d2 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
język niemiecki
1 d2 gr.1 niem p - Seidel R. (70)
język angielski
1 d2 gr.2 niem k - Koszyk A. (26)
4 10:50-11:35 podstawy przedsiębiorczości
1 d2 - Ryl J. (73)
wychowanie fizyczne
1 c/d2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 d2 wf-dz - Nycz M. (sgM)
zajęcia z wychowawcą
1 d2 - Ścisłowicz K. (66)
język polski
1 d2 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
biologia
1 d2 - Wrzos-Stefan I. (75)
5 11:45-12:30 język angielski
1 d2 gr.1 niem p - Koszyk A. (26)
język angielski
1 d2 gr.2 niem k - Ścisłowicz K. (66)
wychowanie fizyczne
1 c/d2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 d2 wf-dz - Nycz M. (sgM)
geografia
1 d2 - Wrzos-Stefan I. (75)
wiedza o kulturze
1 d2 - Ryguła O. (32)
historia
1 d2 - Staniczek L. (34)
6 12:50-13:35 religia
1 d2 rel - Wojszczyk P. (39)
język polski
1 d2 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
język angielski
1 d2 gr.1 niem p - Koszyk A. (26)
język niemiecki
1 d2 gr.2 niem k - Seidel R. (70)
wychowanie fizyczne
1 c/d2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 d2 wf-dz - Nycz M. (sgM)
język angielski
1 d2 gr.1 niem p - Koszyk A. (26)
język angielski
1 d2 gr.2 niem k - Ścisłowicz K. (66)
7 13:45-14:30 biologia
1 d2 - Wrzos-Stefan I. (75)
podstawy przedsiębiorczości
1 d2 - Ryl J. (73)
historia
1 d2 - Staniczek L. (34)
matematyka
1 d2 - Łęszczak A. (23)
8 14:40-15:25 wychowanie do życia w rodzinie
1 d2 wżr - Binias M. (73)
9 15:35-16:20

Klasa 1 e1 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 język francuski
1 c/e1 fran p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
1 c/e1 niem p - Ryl J. (73)
język francuski
1 c/e1 fran p - Kaczkowska J. (21)
etyka
1 d1/d2/e1/e2 etyka - Pawlik-Pszczółka M. (37)
2 08:55-09:40 język niemiecki
1 c/e1 niem p - Ryl J. (73)
historia
1 e1 - Staniczek L. (34)
język francuski
1 c/d1/e1 fran k - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
1 e1 niem k - Seidel R. (70)
język polski
1 e1 - Juranek A. (46)
3 09:50-10:35 matematyka
1 e1 - Bartosz G. (31)
matematyka
1 e1 - Bartosz G. (21)
język polski
1 e1 - Juranek A. (46)
matematyka
1 e1 - Bartosz G. (23)
wiedza o społeczeństwie
1 e1 - Staniczek L. (34)
4 10:50-11:35 matematyka
1 e1 - Bartosz G. (31)
religia
1 e1 rel - Wojszczyk P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_2
1 e1 rel nie - Kaczkowska J. (28 - czytelnia)
język angielski
1 e1 gr.1 - Koszyk A. (26)
informatyka
1 e1 gr.2 - Łęszczak A. (24)
matematyka
1 e1 - Bartosz G. (23)
język polski
1 e1 - Juranek A. (46)
5 11:45-12:30 religia
1 e1 rel - Wojszczyk P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_1
1 e1 rel nie - Kaczkowska J. (28 - czytelnia)
informatyka
1 e1 gr.1 - Łęszczak A. (24)
język angielski
1 e1 gr.2 - Koszyk A. (26)
informatyka
1 e1 gr.1 - Łęszczak A. (24)
język angielski
1 e1 gr.2 - Koszyk A. (26)
wiedza o społeczeństwie
1 e1 - Staniczek L. (34)
język polski
1 e1 - Juranek A. (46)
6 12:50-13:35 podstawy przedsiębiorczości
1 e1 - Ryl J. (73)
język angielski
1 e1 gr.1 - Koszyk A. (26)
informatyka
1 e1 gr.2 - Łęszczak A. (24)
chemia
1 e1 - Mazur A. (39)
historia
1 e1 - Staniczek L. (34)
podstawy przedsiębiorczości
1 e1 - Ryl J. (73)
7 13:45-14:30 wychowanie fizyczne
1 d1/e1 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 d1/e1 wf-dz - Nycz M. (sgM)
język polski
1 e1 - Juranek A. (46)
wychowanie fizyczne
1 d1/e1 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 d1/e1 wf-dz - Nycz M. (sgM)
język francuski
1 c/d1/e1 fran k - Kaczkowska J. (21)
zajęcia z wychowawcą
1 e1 - Staniczek L. (34)
8 14:40-15:25 chemia
1 e1 gr.1 - Mazur A. (43)
fizyka
1 e1 gr.2 - Krenczyk M. (37)
język niemiecki
1 e1 niem k - Seidel R. (70)
wychowanie fizyczne
1 d1/e1 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 d1/e1 wf-dz - Nycz M. (sgM)
fizyka
1 e1 - Krenczyk M. (36)
9 15:35-16:20 fizyka
1 e1 gr.1 - Krenczyk M. (37)
chemia
1 e1 gr.2 - Mazur A. (43)

Klasa 1 e2 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50
1 08:00-08:45 matematyka
1 e2 - Łapaj I. (29)
biologia
1 e2 - Wrzos-Stefan I. (21)
język polski
1 e2 - Juranek A. (46)
2 08:55-09:40 język niemiecki
1 e2 gr.1 niem p - Ryl J. (73)
język angielski
1 e2 gr.2 niem k - Koszyk A. (26)
matematyka
1 e2 - Łapaj I. (29)
chemia
1 e2 gr.1 niem p - Mazur A. (39)
język niemiecki
1 e2 gr.2 niem k - Ryl J. (73)
język polski
1 e2 - Juranek A. (46)
3 09:50-10:35 podstawy przedsiębiorczości
1 e2 - Ryl J. (73)
historia
1 e2 - Staniczek L. (34)
historia
1 e2 - Staniczek L. (34)
język angielski
1 e2 gr.1 niem p - Koszyk A. (26)
chemia
1 e2 gr.2 niem k - Mazur A. (39)
język polski
1 e2 - Juranek A. (46)
4 10:50-11:35 biologia
1 e2 gr.1 niem p - Wrzos-Stefan I. (75)
informatyka
1 e2 gr.2 niem k - Łęszczak A. (24)
podstawy przedsiębiorczości
1 e2 - Ryl J. (73)
chemia
1 e2 - Mazur A. (39)
matematyka
1 e2 - Łapaj I. (29)
język angielski
1 e2 gr.1 niem p - Koszyk A. (26)
język niemiecki
1 e2 gr.2 niem k - Ryl J. (73)
5 11:45-12:30 język niemiecki
1 e2 gr.1 niem p - Ryl J. (73)
informatyka
1 e2 gr.2 niem k - Łęszczak A. (24)
religia
1 e2 rel - Łazarski P. (75)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_1
1 e2 rel nie - Łapaj I. (28 - czytelnia)
wychowanie fizyczne
1 e2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 e2 wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
zajęcia z wychowawcą
1 e2 - Ryl J. (73)
informatyka
1 e2 gr.1 niem p - Łęszczak A. (26)
biologia
1 e2 gr.2 niem k - Wrzos-Stefan I. (75)
6 12:50-13:35 religia
1 e2 rel - Łazarski P. (21)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_1
1 e2 rel nie - Binias M. (28 - czytelnia)
język polski
1 e2 - Juranek A. (46)
wychowanie fizyczne
1 e2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 e2 wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
matematyka
1 e2 - Łapaj I. (31)
informatyka
1 e2 gr.1 niem p - Łęszczak A. (26)
fizyka
1 e2 gr.2 niem k - Krenczyk M. (36)
7 13:45-14:30 fizyka
1 e2 - Krenczyk M. (37)
język polski
1 e2 - Juranek A. (46)
wychowanie fizyczne
1 e2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
1 e2 wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
fizyka
1 e2 gr.1 niem p - Krenczyk M. (36)
język angielski
1 e2 gr.2 niem k - Koszyk A. (26)
8 14:40-15:25 matematyka
1 e2 - Łapaj I. (31)
9 15:35-16:20

Klasa 2 c1 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50 etyka
2 c/d/e etyka - Pawlik-Pszczółka M. (37)
wychowanie do życia w rodzinie
2 c1/c2/d1/e1/e2 wżr - Ryguła O. (świetlica szkolna)
1 08:00-08:45 język polski
2 c1 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
język angielski
2 c1 gr.2 - Psiuk A. (76)
język angielski
2 c1 gr.1 - Psiuk A. (76)
język angielski
2 c1 gr.1 - Psiuk A. (76)
język angielski
2 c1 gr.2 - Psiuk A. (76)
2 08:55-09:40 język polski
2 c1 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
matematyka
2 c1 - Łęszczak A. (48)
matematyka
2 c1 - Łęszczak A. (31)
język angielski
2 c1 gr.1 - Psiuk A. (76)
język angielski
2 c1 gr.2 - Psiuk A. (76)
3 09:50-10:35 matematyka
2 c1 - Łęszczak A. (36)
biologia
2 c1 - Pękała E. (51)
matematyka
2 c1 - Łęszczak A. (31)
język francuski
2 c1 fran p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
2 c1 niem k - Ryl J. (73)
wychowanie fizyczne
2 c1/e1 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 c1 wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
4 10:50-11:35 biologia
2 c1 - Pękała E. (51)
biologia
2 c1 - Pękała E. (51)
historia i społeczeństwo
2 c1 - Staniczek L. (34)
historia i społeczeństwo
2 c1 - Staniczek L. (34)
język polski
2 c1 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
5 11:45-12:30 biologia
2 c1 - Pękała E. (51)
język polski
2 c1 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
język francuski
2 c1 fran p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
2 c1 niem k - Ryl J. (73)
biologia
2 c1 - Pękała E. (51)
chemia
2 c1 - Opyrchał A. (43)
6 12:50-13:35 chemia
2 c1 - Opyrchał A. (43)
wychowanie fizyczne
2 c1/e1 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 c1 wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
język polski
2 c1 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
biologia
2 c1 - Pękała E. (51)
chemia
2 c1 - Opyrchał A. (43)
7 13:45-14:30 chemia
2 c1 - Opyrchał A. (43)
wychowanie fizyczne
2 c1/e1 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 c1 wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
chemia
2 c1 - Opyrchał A. (43)
zajęcia z wychowawcą
2 c1 - Pękała E. (51)
8 14:40-15:25 religia
2 c1 rel - Łazarski P. (39)
chemia
2 c1 - Opyrchał A. (43)
religia
2 c1 rel - Łazarski P. (39)
9 15:35-16:20

Klasa 2 c2 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50 etyka
2 c/d/e etyka - Pawlik-Pszczółka M. (37)
język niemiecki
2 c2/d1/e1 niem k - Seidel R. (70)
język francuski
2 c2/d1/e1 fran k - Kaczkowska J. (21)
wychowanie do życia w rodzinie
2 c1/c2/d1/e1/e2 wżr - Ryguła O. (świetlica szkolna)
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 c2/d1/e1 niem k - Seidel R. (70)
wychowanie fizyczne
2 c2/d1/d2 wf chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 c2 gr.1 wf - Kałek L. (72 - salka fitness)
język angielski
2 c2 gr.2 ang/wf - Pająk-Szydlak I. (57)
biologia
2 c2 - Pękała E. (51)
zajęcia z wychowawcą
2 c2 - Kałek L. (43)
język angielski
2 c2 gr.1 ang - Pająk-Szydlak I. (63)
wychowanie fizyczne
2 c2 gr.2 ang/wf - Kałek L. (72 - salka fitness)
2 08:55-09:40 biologia
2 c2 - Pękała E. (51)
wychowanie fizyczne
2 c2/d1/d2 wf chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 c2 gr.1 wf - Kałek L. (72 - salka fitness)
język angielski
2 c2 gr.2 ang/wf - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 c2 - Opyrchał A. (43)
język angielski
2 c2 gr.1 ang - Pająk-Szydlak I. (57)
wychowanie fizyczne
2 c2 gr.2 ang/wf - Kałek L. (72 - salka fitness)
język angielski
2 c2 gr.1 ang - Pająk-Szydlak I. (63)
wychowanie fizyczne
2 c2 gr.2 ang/wf - Kałek L. (72 - salka fitness)
3 09:50-10:35 język polski
2 c2 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
język polski
2 c2 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
język polski
2 c2 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
biologia
2 c2 - Pękała E. (51)
matematyka
2 c2 - Łęszczak A. (31)
4 10:50-11:35 język polski
2 c2 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
religia
2 c2 rel - Łazarski P. (75)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_2
2 c2 rel nie - Kaczkowska J. (28 - czytelnia)
historia i społeczeństwo
2 c2 - Ryguła O. (32)
biologia
2 c2 - Pękała E. (51)
chemia
2 c2 - Opyrchał A. (43)
5 11:45-12:30 religia
2 c2 rel - Łazarski P. (21)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_1
2 c2 rel nie - Kaczkowska J. (28 - czytelnia)
chemia
2 c2 - Opyrchał A. (43)
chemia
2 c2 - Opyrchał A. (43)
matematyka
2 c2 - Łęszczak A. (31)
język polski
2 c2 - Pawlik-Pszczółka M. (37)
6 12:50-13:35 matematyka
2 c2 - Łęszczak A. (48)
język niemiecki
2 c2 niem p - Ryl J. (73)
matematyka
2 c2 - Łęszczak A. (31)
chemia
2 c2 - Opyrchał A. (43)
biologia
2 c2 - Pękała E. (51)
7 13:45-14:30 historia i społeczeństwo
2 c2 - Ryguła O. (32)
język niemiecki
2 c2 niem p - Ryl J. (73)
biologia
2 c2 - Pękała E. (51)
chemia
2 c2 - Opyrchał A. (43)
8 14:40-15:25 wychowanie fizyczne
2 c2/d1/d2 wf chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 c2 gr.1 wf - Kałek L. (72 - salka fitness)
język angielski
2 c2 gr.2 ang/wf - Pająk-Szydlak I. (57)
9 15:35-16:20 język francuski
2 c2/d1/e1 fran k - Kaczkowska J. (21)

Klasa 2 d1 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50 etyka
2 c/d/e etyka - Pawlik-Pszczółka M. (37)
język niemiecki
2 c2/d1/e1 niem k - Seidel R. (70)
język francuski
2 d1/e1 fran p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
2 d1/e1 niem p - Ryl J. (73)
język francuski
2 c2/d1/e1 fran k - Kaczkowska J. (21)
wychowanie do życia w rodzinie
2 c1/c2/d1/e1/e2 wżr - Ryguła O. (świetlica szkolna)
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 c2/d1/e1 niem k - Seidel R. (70)
język niemiecki
2 d1/e1 niem p - Ryl J. (73)
wychowanie fizyczne
2 c2/d1/d2 wf chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 d1 wf-dz - Nycz M. (sgM)
język angielski
2 d1 gr.1 - Drong A. (69)
język angielski
2 d1 gr.2 - Pyrsch A. (63)
biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (39)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
fizyka
2 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
język polski
2 d1 - Bartosik M. (48)
2 08:55-09:40 religia
2 d1 rel - Łazarski P. (21)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_1
2 d1 rel nie - Juranek A. (28 - czytelnia)
wychowanie fizyczne
2 c2/d1/d2 wf chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 d1 wf-dz - Nycz M. (sgM)
przyroda
2 d1/d2 przyroda - Wrzos-Stefan I. (75)
historia i społeczeństwo
2 d1 hist i społ - Staniczek L. (34)
język polski
2 d1 - Bartosik M. (48)
matematyka
2 d1 mat rozsz. - Batko J. (29)
wiedza o społeczeństwie
2 d1 wos - Ryguła O. (32)
3 09:50-10:35 matematyka
2 d1 - Batko J. (29)
język angielski
2 d1 gr.1 - Drong A. (69)
język angielski
2 d1 gr.2 - Pyrsch A. (63)
matematyka
2 d1 - Batko J. (29)
język polski
2 d1 - Bartosik M. (48)
matematyka
2 d1 mat rozsz. - Batko J. (29)
wiedza o społeczeństwie
2 d1 wos - Ryguła O. (32)
4 10:50-11:35 język angielski
2 d1 gr.1 - Pyrsch A. (63)
język angielski
2 d1 gr.2 - Drong A. (69)
matematyka
2 d1 - Batko J. (29)
język polski
2 d1 - Bartosik M. (48)
język angielski
2 d1 gr.1 - Drong A. (69)
język angielski
2 d1 gr.2 - Pyrsch A. (63)
matematyka
2 d1 - Batko J. (29)
5 11:45-12:30 język angielski
2 d1 gr.1 - Pyrsch A. (63)
język angielski
2 d1 gr.2 - Drong A. (69)
język angielski
2 d1 gr.1 - Pyrsch A. (63)
język angielski
2 d1 gr.2 - Drong A. (69)
matematyka
2 d1 mat rozsz. - Batko J. (29)
wiedza o społeczeństwie
2 d1 wos - Ryguła O. (32)
zajęcia z wychowawcą
2 d1 - Pyrsch A. (63)
język angielski
2 d1 gr.1 - Drong A. (69)
język angielski
2 d1 gr.2 - Pyrsch A. (63)
6 12:50-13:35 biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (46)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
fizyka
2 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
język polski
2 d1 - Bartosik M. (48)
matematyka
2 d1 mat rozsz. - Batko J. (29)
wiedza o społeczeństwie
2 d1 wos - Ryguła O. (32)
religia
2 d1 rel - Łazarski P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_2
2 d1 rel nie - Górnikowska J. (28 - czytelnia)
język angielski
2 d1 gr.1 - Pyrsch A. (63)
język angielski
2 d1 gr.2 - Drong A. (69)
7 13:45-14:30 biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (46)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
fizyka
2 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
język angielski
2 d1 gr.1 - Drong A. (69)
biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (39)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
fizyka
2 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
język angielski
2 d1 gr.2 - Drong A. (69)
8 14:40-15:25 wychowanie fizyczne
2 c2/d1/d2 wf chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 d1 wf-dz - Nycz M. (sgM)
biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (39)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
fizyka
2 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
9 15:35-16:20 język francuski
2 c2/d1/e1 fran k - Kaczkowska J. (21)
język francuski
2 d1/e1 fran p - Kaczkowska J. (21)

Klasa 2 d2 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50 etyka
2 c/d/e etyka - Pawlik-Pszczółka M. (37)
wychowanie do życia w rodzinie
2 c1/c2/d1/e1/e2 wżr - Ryguła O. (świetlica szkolna)
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
2 d2 wf-dz - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 c2/d1/d2 wf chł - Grabowski J. (sgD)
matematyka
2 d2 - Batko J. (29)
biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (39)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
fizyka
2 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
religia
2 d2 rel - Łazarski P. (39)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
2 d2 wf-dz - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 c2/d1/d2 wf chł - Grabowski J. (sgD)
przyroda
2 d1/d2 przyroda - Wrzos-Stefan I. (75)
historia i społeczeństwo
2 d2 hist i społ - Ryguła O. (32)
matematyka
2 d2 - Batko J. (29)
język polski
2 d2 - Bartosik M. (48)
3 09:50-10:35 język angielski
2 d2 gr.1(niem k) - Ścisłowicz K. (66)
język angielski
2 d2 gr.2(niem p) - Gemborys A. (64)
matematyka
2 d2 - Batko J. (29)
język niemiecki
2 d2 gr.1(niem k) - Seidel R. (70)
język angielski
2 d2 gr.2(niem p) - Gemborys A. (64)
matematyka
2 d2 - Batko J. (29)
język angielski
2 d2 gr.1(niem k) - Ścisłowicz K. (66)
język angielski
2 d2 gr.2(niem p) - Gemborys A. (64)
4 10:50-11:35 matematyka
2 d2 - Batko J. (29)
język angielski
2 d2 gr.1(niem k) - Gemborys A. (64)
język niemiecki
2 d2 gr.2(niem p) - Seidel R. (70)
matematyka
2 d2 - Batko J. (29)
język angielski
2 d2 gr.1(niem k) - Gemborys A. (64)
język angielski
2 d2 gr.2(niem p) - Ścisłowicz K. (66)
język angielski
2 d2 gr.1(niem k) - Gemborys A. (64)
język angielski
2 d2 gr.2(niem p) - Ścisłowicz K. (66)
5 11:45-12:30 język polski
2 d2 - Bartosik M. (48)
język polski
2 d2 - Bartosik M. (48)
język polski
2 d2 - Bartosik M. (48)
język angielski
2 d2 gr.1(niem k) - Gemborys A. (64)
język niemiecki
2 d2 gr.2(niem p) - Seidel R. (70)
język angielski
2 d2 gr.1(niem k) - Gemborys A. (64)
język angielski
2 d2 gr.2(niem p) - Ścisłowicz K. (66)
6 12:50-13:35 biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (46)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
fizyka
2 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
język niemiecki
2 d2 gr.1(niem k) - Seidel R. (70)
język angielski
2 d2 gr.2(niem p) - Ścisłowicz K. (66)
język polski
2 d2 - Bartosik M. (48)
język angielski
2 d2 gr.1(niem k) - Ścisłowicz K. (66)
język angielski
2 d2 gr.2(niem p) - Gemborys A. (64)
matematyka
2 d2 - Batko J. (29)
7 13:45-14:30 biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (46)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
fizyka
2 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
język angielski
2 d2 gr.1(niem k) - Ścisłowicz K. (66)
język angielski
2 d2 gr.2(niem p) - Gemborys A. (64)
biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (39)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
fizyka
2 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
religia
2 d2 rel - Łazarski P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_1
2 d2 rel nie - Górnikowska J. (28 - czytelnia)
matematyka
2 d2 - Batko J. (29)
8 14:40-15:25 wychowanie fizyczne
2 c2/d1/d2 wf chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 d2 wf-dz - Grabowski J. (sgD)
biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (39)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
fizyka
2 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
zajęcia z wychowawcą
2 d2 - Seidel R. (70)
9 15:35-16:20

Klasa 2 e1 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50 język niemiecki
2 c2/d1/e1 niem k - Seidel R. (70)
język francuski
2 d1/e1 fran p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
2 d1/e1 niem p - Ryl J. (73)
język francuski
2 c2/d1/e1 fran k - Kaczkowska J. (21)
wychowanie do życia w rodzinie
2 c1/c2/d1/e1/e2 wżr - Ryguła O. (świetlica szkolna)
1 08:00-08:45 język niemiecki
2 c2/d1/e1 niem k - Seidel R. (70)
język niemiecki
2 d1/e1 niem p - Ryl J. (73)
język polski
2 e1 - Juranek A. (46)
język angielski
2 e1 gr.2 - Gemborys A. (64)
biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (39)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
język angielski
2 e1/e2 ang rozsz. - Koszyk A. (26)
język angielski
2 e1 gr.1 - Gemborys A. (64)
2 08:55-09:40 religia
2 e1 rel - Wojszczyk P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_1
2 e1 rel nie - Juranek A. (28 - czytelnia)
język polski
2 e1 - Juranek A. (46)
matematyka
2 e1 - Wojtynek J. (23)
matematyka
2 e1 - Bartosz G. (23)
język angielski
2 e1 gr.1 - Gemborys A. (64)
3 09:50-10:35 matematyka
2 e1 - Wojtynek J. (23)
matematyka
2 e1 - Wojtynek J. (23)
matematyka
2 e1 - Wojtynek J. (23)
język polski
2 e1 - Juranek A. (46)
wychowanie fizyczne
2 c1/e1 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 e1 wf-dz - Nycz M. (sgM)
4 10:50-11:35 chemia
2 e1 chem rozsz. - Mazur A. (23)
fizyka
2 e1 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
matematyka
2 e1 - Wojtynek J. (23)
matematyka
2 e1 - Bartosz G. (23)
chemia
2 e1 chem rozsz. - Mazur A. (39)
fizyka
2 e1 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
matematyka
2 e1 - Wojtynek J. (23)
5 11:45-12:30 chemia
2 e1 chem rozsz. - Mazur A. (23)
fizyka
2 e1 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
religia
2 e1 rel - Wojszczyk P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_2
2 e1 rel nie - Łapaj I. (28 - czytelnia)
chemia
2 e1 chem rozsz. - Mazur A. (39)
fizyka
2 e1 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
chemia
2 e1 chem rozsz. - Mazur A. (39)
fizyka
2 e1 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
historia i społeczeństwo
2 e1 - Ryguła O. (32)
6 12:50-13:35 biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (46)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
język angielski
2 e1/e2 ang rozsz. - Koszyk A. (26)
wychowanie fizyczne
2 c1/e1 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 e1 wf-dz - Nycz M. (sgM)
język polski
2 e1 - Juranek A. (46)
zajęcia z wychowawcą
2 e1 - Juranek A. (46)
język angielski
2 e1 gr.2 - Gemborys A. (64)
7 13:45-14:30 biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (46)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
język angielski
2 e1/e2 ang rozsz. - Koszyk A. (26)
wychowanie fizyczne
2 c1/e1 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 e1 wf-dz - Nycz M. (sgM)
biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (39)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
język angielski
2 e1/e2 ang rozsz. - Koszyk A. (26)
język angielski
2 e1 gr.1 - Gemborys A. (64)
język angielski
2 e1 gr.2 - Gemborys A. (64)
8 14:40-15:25 historia i społeczeństwo
2 e1 - Ryguła O. (32)
język angielski
2 e1 gr.2 - Gemborys A. (64)
biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (39)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
język angielski
2 e1/e2 ang rozsz. - Koszyk A. (26)
język angielski
2 e1 gr.1 - Gemborys A. (64)
9 15:35-16:20 język francuski
2 c2/d1/e1 fran k - Kaczkowska J. (21)
język francuski
2 d1/e1 fran p - Kaczkowska J. (21)

Klasa 2 e2 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50 etyka
2 c/d/e etyka - Pawlik-Pszczółka M. (37)
wychowanie do życia w rodzinie
2 c1/c2/d1/e1/e2 wżr - Ryguła O. (świetlica szkolna)
1 08:00-08:45 język polski
2 e2 - Bartosik M. (48)
fizyka
2 e2 gr.1(niem k) - Tobiasz J. (36)
fizyka
2 e2 - Tobiasz J. (36)
biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (39)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
język angielski
2 e1/e2 ang rozsz. - Koszyk A. (26)
język angielski
2 e2 ang rozsz. - Pyrsch A. (63)
matematyka
2 e2 - Bartosz G. (23)
2 08:55-09:40 matematyka
2 e2 - Bartosz G. (29)
fizyka
2 e2 gr.1(niem k) - Tobiasz J. (36)
język angielski
2 e2 gr.2(niem p) - Psiuk A. (76)
język niemiecki
2 e2 gr.1(niem k) - Ryl J. (73)
język angielski
2 e2 gr.2(niem p) - Psiuk A. (76)
fizyka
2 e2 - Tobiasz J. (36)
matematyka
2 e2 - Bartosz G. (21)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
2 e2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 e2 wf dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
język niemiecki
2 e2 gr.1(niem k) - Ryl J. (73)
język angielski
2 e2 gr.2(niem p) - Psiuk A. (76)
wychowanie fizyczne
2 e2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 e2 wf dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
fizyka
2 e2 - Tobiasz J. (36)
religia
2 e2 rel - Łazarski P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_2
2 e2 rel nie - Górnikowska J. (28 - czytelnia)
4 10:50-11:35 historia i społeczeństwo
2 e2 - Staniczek L. (34)
język angielski
2 e2 gr.1(niem k) - Psiuk A. (76)
fizyka
2 e2 gr.2(niem p) - Tobiasz J. (36)
wychowanie fizyczne
2 e2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
2 e2 wf dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
język angielski
2 e2 gr.1(niem k) - Psiuk A. (76)
język niemiecki
2 e2 gr.2(niem p) - Ryl J. (73)
historia i społeczeństwo
2 e2 - Staniczek L. (34)
5 11:45-12:30 matematyka
2 e2 - Bartosz G. (31)
język angielski
2 e2 gr.1(niem k) - Psiuk A. (76)
fizyka
2 e2 gr.2(niem p) - Tobiasz J. (36)
historia i społeczeństwo
2 e2 - Staniczek L. (34)
matematyka
2 e2 - Bartosz G. (23)
język polski
2 e2 - Bartosik M. (48)
6 12:50-13:35 biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (46)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
język angielski
2 e1/e2 ang rozsz. - Koszyk A. (26)
język angielski
2 e2 ang rozsz. - Pyrsch A. (63)
matematyka
2 e2 - Bartosz G. (23)
matematyka
2 e2 - Bartosz G. (23)
język polski
2 e2 - Bartosik M. (48)
język polski
2 e2 - Bartosik M. (48)
7 13:45-14:30 biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (46)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
język angielski
2 e1/e2 ang rozsz. - Koszyk A. (26)
język angielski
2 e2 ang rozsz. - Pyrsch A. (63)
matematyka
2 e2 - Bartosz G. (23)
biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (39)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
język angielski
2 e1/e2 ang rozsz. - Koszyk A. (26)
język angielski
2 e2 ang rozsz. - Pyrsch A. (63)
zajęcia z wychowawcą
2 e2 - Bartosz G. (23)
język niemiecki
2 e2 gr.2(niem p) - Ryl J. (73)
8 14:40-15:25 biologia
2 d1/d2/e1/e2 biol rozsz - Pająk-Szydlak I. (57)
chemia
2 d1/d2/e1/e2 chem rozsz. - Mazur A. (39)
historia
2 d1/d2/e1/e2 hist rozsz. - Staniczek L. (34)
geografia
2 d1/d2/e2 geogr rozsz. - Wrzos-Stefan I. (75)
język angielski
2 e1/e2 ang rozsz. - Koszyk A. (26)
język angielski
2 e2 ang rozsz. - Pyrsch A. (63)
religia
2 e2 rel - Łazarski P. (39)
9 15:35-16:20

Klasa 3 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50 etyka
3 c/d1/d2/e etyka - Pawlik-Pszczółka M. (37)
1 08:00-08:45 biologia
3 c gr.1 - Pękała E. (51)
język angielski
3 c gr.2 - Gemborys A. (64)
biologia
3 c gr.1 - Pękała E. (51)
chemia
3 c gr.2 - Opyrchał A. (43)
język francuski
3 c/d2 fr p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
3 c/d2 niem p - Ryl J. (73)
matematyka
3 c - Bartosz G. (23)
język niemiecki
3 c niem k - Seidel R. (70)
2 08:55-09:40 język polski
3 c - Bartosik M. (48)
język angielski
3 c gr.1 - Gemborys A. (64)
chemia
3 c gr.2 - Opyrchał A. (43)
biologia
3 c gr.1 - Pękała E. (51)
język angielski
3 c gr.2 - Gemborys A. (64)
biologia
3 c - Pękała E. (51)
chemia
3 c - Opyrchał A. (43)
3 09:50-10:35 chemia
3 c gr.1 - Opyrchał A. (43)
biologia
3 c gr.2 - Pękała E. (51)
język polski
3 c - Bartosik M. (48)
chemia
3 c gr.1 - Opyrchał A. (43)
biologia
3 c gr.2 - Pękała E. (51)
wychowanie fizyczne
3 c/e wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
3 c/e wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
wychowanie fizyczne
3 c wf-dz - Nycz M. (sgM)
biologia
3 c - Pękała E. (51)
4 10:50-11:35 chemia
3 c gr.1 - Opyrchał A. (43)
język angielski
3 c gr.2 - Gemborys A. (64)
język polski
3 c - Bartosik M. (48)
język angielski
3 c gr.1 - Gemborys A. (64)
chemia
3 c gr.2 - Opyrchał A. (43)
chemia
3 c - Opyrchał A. (43)
biologia
3 c - Pękała E. (51)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
3 c/e wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
3 c/e wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
wychowanie fizyczne
3 c wf-dz - Nycz M. (sgM)
język angielski
3 c gr.1 - Gemborys A. (64)
biologia
3 c gr.2 - Pękała E. (51)
matematyka
3 c - Bartosz G. (23)
chemia
3 c - Opyrchał A. (43)
matematyka
3 c - Bartosz G. (23)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
3 c/e wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
3 c/e wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
wychowanie fizyczne
3 c wf-dz - Nycz M. (sgM)
historia i społeczeństwo
3 c - Ryguła O. (32)
zajęcia z wychowawcą
3 c - Nycz M. (57)
język francuski
3 c/d2 fr p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
3 c/d2 niem p - Ryl J. (73)
religia
3 c rel - Łazarski P. (39)
7 13:45-14:30 religia
3 c rel - Łazarski P. (39)
język niemiecki
3 c niem k - Seidel R. (70)
8 14:40-15:25
9 15:35-16:20

Klasa 3 d1 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50 etyka
3 c/d1/d2/e etyka - Pawlik-Pszczółka M. (37)
1 08:00-08:45 język angielski
3 d1 gr.2 - Ścisłowicz K. (66)
matematyka
3 d1 - Bartosz G. (31)
matematyka
3 d1 - Bartosz G. (31)
język angielski
3 d1 gr.1 - Ścisłowicz K. (66)
2 08:55-09:40 język angielski
3 d1 gr.1 - Koszyk A. (26)
język angielski
3 d1 gr.2 - Ścisłowicz K. (66)
matematyka
3 d1 - Bartosz G. (31)
język angielski
3 d1 gr.1 - Ścisłowicz K. (66)
język angielski
3 d1 gr.2 - Koszyk A. (26)
język angielski
3 d1 gr.1 - Ścisłowicz K. (66)
język angielski
3 d1 gr.2 - Koszyk A. (26)
język angielski
3 d1 gr.1 - Ścisłowicz K. (66)
3 09:50-10:35 religia
3 d1 rel - Łazarski P. (21)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_1
3 d1 rel nie - Juranek A. (28 - czytelnia)
język angielski
3 d1 gr.1 - Koszyk A. (26)
język angielski
3 d1 gr.2 - Ścisłowicz K. (66)
język angielski
3 d1 gr.1 - Koszyk A. (26)
język angielski
3 d1 gr.2 - Ścisłowicz K. (66)
zajęcia z wychowawcą
3 d1 - Ryguła O. (32)
matematyka
3 d1 - Bartosz G. (21)
4 10:50-11:35 język angielski
3 d1 gr.1 - Ścisłowicz K. (66)
język angielski
3 d1 gr.2 - Koszyk A. (26)
matematyka
3 d1 mat rozsz. - Bartosz G. (31)
wiedza o społeczeństwie
3 d1 wos - Ryguła O. (32)
język francuski
3 d1/e fr p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
3 d1/e niem k - Ryl J. (73)
język niemiecki
3 d1/e niem p - Seidel R. (70)
wychowanie fizyczne
3 d1/d2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
3 d1/d2 wf-dz - Nycz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
3 d1 wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
matematyka
3 d1 mat rozsz. - Bartosz G. (21)
wiedza o społeczeństwie
3 d1 wos - Ryguła O. (32)
5 11:45-12:30 historia i społeczeństwo
3 d1/d2 hist i społ - Ryguła O. (32)
przyroda
3 d1/d2 przyroda - Wrzos-Stefan I. (75)
język francuski
3 d1/e fr p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
3 d1/e niem k - Ryl J. (73)
język niemiecki
3 d1/e niem p - Seidel R. (70)
język polski
3 d1 - Juranek A. (46)
wychowanie fizyczne
3 d1/d2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
3 d1/d2 wf-dz - Nycz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
3 d1 wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
wychowanie fizyczne
3 d1/d2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
3 d1/d2 wf-dz - Nycz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
3 d1 wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
6 12:50-13:35 język polski
3 d1 - Juranek A. (46)
biologia
3 d1/d2/e biol rozsz. - Pękała E. (51)
historia
3 d1/d2/e hist rozsz. - Staniczek L. (34)
fizyka
3 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
biologia
3 d1/d2/e biol rozsz. - Pękała E. (51)
historia
3 d1/d2/e hist rozsz. - Staniczek L. (34)
fizyka
3 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
matematyka
3 d1 mat rozsz. - Bartosz G. (23)
wiedza o społeczeństwie
3 d1 wos - Ryguła O. (32)
historia i społeczeństwo
3 d1/d2 hist i społ - Ryguła O. (32)
przyroda
3 d1/d2 przyroda - Wrzos-Stefan I. (75)
7 13:45-14:30 język polski
3 d1 - Juranek A. (46)
biologia
3 d1/d2/e biol rozsz. - Pękała E. (51)
historia
3 d1/d2/e hist rozsz. - Staniczek L. (34)
fizyka
3 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
matematyka
3 d1 mat rozsz. - Bartosz G. (23)
wiedza o społeczeństwie
3 d1 wos - Ryguła O. (32)
język angielski
3 d1 gr.2 - Ścisłowicz K. (66)
religia
3 d1 rel - Łazarski P. (39)
8 14:40-15:25
9 15:35-16:20

Klasa 3 d2 - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50 etyka
3 c/d1/d2/e etyka - Pawlik-Pszczółka M. (37)
1 08:00-08:45 religia
3 d2 rel - Łazarski P. (39)
język angielski
3 d2 gr.1 - Drong A. (69)
język francuski
3 c/d2 fr p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
3 c/d2 niem p - Ryl J. (73)
język niemiecki
3 d2 niem k - Seidel R. (70)
matematyka
3 d2 - Łapaj I. (31)
język angielski
3 d2 gr.2 - Drong A. (69)
2 08:55-09:40 matematyka
3 d2 - Łapaj I. (31)
język angielski
3 d2 gr.1 - Drong A. (69)
język angielski
3 d2 gr.2 - Pyrsch A. (63)
język angielski
3 d2 gr.1 - Drong A. (69)
język angielski
3 d2 gr.2 - Pyrsch A. (63)
matematyka
3 d2 - Łapaj I. (31)
język angielski
3 d2 gr.2 - Drong A. (69)
3 09:50-10:35 język angielski
3 d2 gr.1 - Pyrsch A. (63)
język angielski
3 d2 gr.2 - Drong A. (69)
matematyka
3 d2 - Łapaj I. (31)
język angielski
3 d2 gr.1 - Pyrsch A. (63)
język angielski
3 d2 gr.2 - Drong A. (69)
język angielski
3 d2 gr.1 - Pyrsch A. (63)
język angielski
3 d2 gr.2 - Drong A. (69)
matematyka
3 d2 - Łapaj I. (36)
4 10:50-11:35 język polski
3 d2 - Juranek A. (46)
język polski
3 d2 - Juranek A. (46)
zajęcia z wychowawcą
3 d2 - Drong A. (69)
wychowanie fizyczne
3 d1/d2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
3 d1/d2 wf-dz - Nycz M. (sgM)
religia
3 d2 rel - Łazarski P. (39)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_2
3 d2 rel nie - Kaczkowska J. (28 - czytelnia)
5 11:45-12:30 historia i społeczeństwo
3 d1/d2 hist i społ - Ryguła O. (32)
przyroda
3 d1/d2 przyroda - Wrzos-Stefan I. (75)
język polski
3 d2 - Juranek A. (46)
matematyka
3 d2 - Łapaj I. (31)
wychowanie fizyczne
3 d1/d2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
3 d1/d2 wf-dz - Nycz M. (sgM)
wychowanie fizyczne
3 d1/d2 wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
3 d1/d2 wf-dz - Nycz M. (sgM)
6 12:50-13:35 matematyka
3 d2 - Łapaj I. (31)
biologia
3 d1/d2/e biol rozsz. - Pękała E. (51)
historia
3 d1/d2/e hist rozsz. - Staniczek L. (34)
fizyka
3 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
chemia
3 d2/e chem rozsz. - Opyrchał A. (43)
biologia
3 d1/d2/e biol rozsz. - Pękała E. (51)
historia
3 d1/d2/e hist rozsz. - Staniczek L. (34)
fizyka
3 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
chemia
3 d2/e chem rozsz. - Opyrchał A. (43)
język francuski
3 c/d2 fr p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
3 c/d2 niem p - Ryl J. (73)
język niemiecki
3 d2 niem k - Seidel R. (70)
historia i społeczeństwo
3 d1/d2 hist i społ - Ryguła O. (32)
przyroda
3 d1/d2 przyroda - Wrzos-Stefan I. (75)
7 13:45-14:30 język angielski
3 d2 gr.1 - Drong A. (69)
biologia
3 d1/d2/e biol rozsz. - Pękała E. (51)
historia
3 d1/d2/e hist rozsz. - Staniczek L. (34)
fizyka
3 d1/d2 fiz rozsz. - Tobiasz J. (36)
chemia
3 d2/e chem rozsz. - Opyrchał A. (43)
matematyka
3 d2 - Łapaj I. (31)
język angielski
3 d2 gr.1 - Drong A. (69)
język angielski
3 d2 gr.2 - Pyrsch A. (63)
8 14:40-15:25
9 15:35-16:20

Klasa 3 e - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
0 07:05-07:50 etyka
3 c/d1/d2/e etyka - Pawlik-Pszczółka M. (37)
1 08:00-08:45 matematyka
3 e - Wojtynek J. (23)
matematyka
3 e - Wojtynek J. (23)
matematyka
3 e - Wojtynek J. (23)
język angielski
3 e gr.2 - Ścisłowicz K. (66)
2 08:55-09:40 matematyka
3 e - Wojtynek J. (23)
matematyka
3 e - Wojtynek J. (23)
fizyka
3 e - Tobiasz J. (36)
język polski
3 e - Pawlik-Pszczółka M. (37)
matematyka
3 e - Wojtynek J. (23)
3 09:50-10:35 historia i społeczeństwo
3 e - Ryguła O. (32)
religia
3 e rel - Łazarski P. (75)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_2
3 e rel nie - Juranek A. (28 - czytelnia)
fizyka
3 e - Tobiasz J. (36)
wychowanie fizyczne
3 c/e wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
3 c/e wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
matematyka
3 e - Wojtynek J. (23)
4 10:50-11:35 religia
3 e rel - Łazarski P. (21)
zajęcia opiekuńczo-wychowawcze_1
3 e rel nie - Kaczkowska J. (28 - czytelnia)
język angielski
3 e gr.1 - Pyrsch A. (63)
język angielski
3 e gr.2 - Ścisłowicz K. (66)
język francuski
3 d1/e fr p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
3 d1/e niem k - Ryl J. (73)
język niemiecki
3 d1/e niem p - Seidel R. (70)
historia i społeczeństwo
3 e - Ryguła O. (32)
fizyka
3 e - Tobiasz J. (36)
5 11:45-12:30 wychowanie fizyczne
3 c/e wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
3 c/e wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
język francuski
3 d1/e fr p - Kaczkowska J. (21)
język niemiecki
3 d1/e niem k - Ryl J. (73)
język niemiecki
3 d1/e niem p - Seidel R. (70)
język angielski
3 e gr.1 - Pyrsch A. (63)
język angielski
3 e gr.2 - Ścisłowicz K. (66)
zajęcia z wychowawcą
3 e - Pawlik-Pszczółka M. (37)
fizyka
3 e - Tobiasz J. (36)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
3 c/e wf-chł - Grabowski J. (sgD)
wychowanie fizyczne
3 c/e wf-dz - Kałek L. (72 - salka fitness)
biologia
3 d1/d2/e biol rozsz. - Pękała E. (51)
historia
3 d1/d2/e hist rozsz. - Staniczek L. (34)
chemia
3 d2/e chem rozsz. - Opyrchał A. (43)
język angielski
3 e ang rozsz. - Pyrsch A. (63)
biologia
3 d1/d2/e biol rozsz. - Pękała E. (51)
historia
3 d1/d2/e hist rozsz. - Staniczek L. (34)
chemia
3 d2/e chem rozsz. - Opyrchał A. (43)
język angielski
3 e ang rozsz. - Pyrsch A. (63)
język angielski
3 e gr.1 - Pyrsch A. (63)
język polski
3 e - Pawlik-Pszczółka M. (37)
7 13:45-14:30 biologia
3 d1/d2/e biol rozsz. - Pękała E. (51)
historia
3 d1/d2/e hist rozsz. - Staniczek L. (34)
chemia
3 d2/e chem rozsz. - Opyrchał A. (43)
język angielski
3 e ang rozsz. - Pyrsch A. (63)
język polski
3 e - Pawlik-Pszczółka M. (37)
język polski
3 e - Pawlik-Pszczółka M. (37)
8 14:40-15:25
9 15:35-16:20